03 мај | ажурирано
728 x 90
Време

Последни емисии

Тв програма

 • 27.04.2015 Понеделник

  • 07:00 - Народна музика
   07:20 - Нов свет - емисија за надворешна политика  ®
   07:35 - Халкит - хумористичка емисија ®
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Приказна од Истамбул - турска серија
   10:50 - Утеран - индиска ТВ новела
   11:15 - Тајна - шпанска серија
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ Шоп
   12:20 - Прости ми - турска серија ® 
   13:10 - Посебни луѓе - турска серија
   14:00 - Топ Шоп
   14:25 - Open box - контактна емисија
   15:30 - Готвиме со Алсат - М - емисија за готвење
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 - Сопругата - филипинска серија
   17:15 - Утеран - индиска серија
   18:05 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - Приказна од Истанбул - турска серија
   20:50 - Посебни луѓе - турска серија
   22:00 - Планински оган - турска серија
   22:30 - 360 степени - со Васко Попетревски
   23:20 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   00:00 - Прости ми - турска серија ®
   00:50 - Приказна од Истанбул - турска серија ®
   01:40 -  360 степени - со Васко Попетревски ®
   02:20 - Нов ден - утринска програма ®
   04:25 - Open box - контактна емисија ®
   05:25 - 200 - дебатна емисија ®
   05:50 - Документарец ®
   06:20 - Музика
 • 28.04.2015 Вторник

  • 07:00 - Народна музика
   07:20 - Халкит - хумористична емисија ®
   07:45 - Азбука - едукативна емисија ® 
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Приказна од Истанбул - турска серија
   10:50 - Утеран - индиска ТВ новела
   11:15 - Тајна - шпанска серија
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ шоп
   12:20 - Прости ми - турска серија ®
   13:10 - Посебни луѓе - турска серија
   14:00 - Топ шоп
   14:25 - Open box - контактна емисија
   15:30 - Готвиме со Алсат- М - емисија за готвење ®
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 - Сопругата - филипинска серија
   17:15 - Утеран - индиска ТВ новела
   18:05 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - Приказна од Истанбул - турска серија
   20:50 - Посебни луѓе - турска серија
   21:45 - Нов свет - емисија за надворешна политика
   22:00 - Планински оган - турска серија
   23:00 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   23:40 - Прости ми - турска серија ®
   00:25 - Приказна од Истанбул - турска серија ®
   01:20 - 360 степени - со Васко Попетревски ®
   02:00 - Нов ден - утринска програма ®
   04:00 - Open box - контактна емисија ®
   05:00 - Шпуза шох ®
   05:25 - Документарец ®
   05:50 - Документарец ®
   06:15 - Музика
    
 • 29.04.2015 Среда

  • 07:00 - Народна музика
   07:20 - 200 - дебатна емисија  ®
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Приказна од Истанбул - турска серија
   10:50 - Утеран - индиска ТВ новела
   11:15 - Тајна - шпанска серија
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ шоп
   12:20 - Прости ми - турска серија ®
   13:10 - Посебни луѓе - турска серија ®
   14:00 - Топ шоп
   14:25 - Open box - контактна емисија
   15:30 - Готвиме со Алсат - М - емисија за готвење
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 - Сопругата - филипинска серија ® 
   17:15 - Утеран - индиска ТВ новела
   18:05 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - Приказна од Истанбул - турска серија
   20:50 - Посебни луѓе - турска серија
   22:00 - Планински оган - турска серија
   22:30 - 360 степени - со Васко Попетревски
   23:10 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   00:00 - Прости ми - турска серија ®
   00:50 - Приказна од Истанбул - турска серија®
   01:40 - 360 степени - со Васко Попетревски ®
   02:20 - Нов ден - утринска програма ®
   04:25 - Open box - контактна емисија ® 
   05:25 - Огледало на здравјето - емисија за здравјето
   05:50 - Документарец ®
   06:20 - Музика
 • 30.04.2015 Четврток

  • 07:00 - Народна музика
   07:20 - Економски магазин - емисија за економија ®
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Приказна од Истамбул - турска серија
   10:50 - Утеран - индиска ТВ новела
   11:15 - Тајна - шпанска серија
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ шоп
   12:20 - Прости ми - турска серија ®
   13:10 - Посебни луѓе - турска серија ®
   14:00 - Топ шоп
   14:25 - Open box - контактна емисиј
   15:30 - Готвиме со Алсат - М - емисија за готвење
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 - Сопругата - филипинска серија ®
   17:15 - Утеран - индиска ТВ новела
   18:05 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - Приказна од Истанбул - турска серија
   20:50 - Посебни луѓе - турска серија
   21:45 - Патот кон - со Мухамед Зеќири
   23:10 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   23:40 - Прости ми - турска серија ®
   00:25 - Приказна од Истамбул - турска серија ®
   01:20 - 360 степени - со Васко Попетревски ®
   02:00 - Нов ден - утринска програма ®
   04:00 - Open box - контактна емисија ®
   05:00 - Околу оџакот - фолкорна емисија ®
   05:50 - Документарец ®
   06:20 - Музика
    
 • 01.05.2015 Петок

  • 07:00 - Народна музика
   07:30 - Огледало на здравјето - емисија за здравјето
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Приказна од Истанбул  - турска серија
   10:50 - Утеран - индиска ТВ новела
   11:15 - Тајна - шпанска серија
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ шоп
   12:20 - Прости ми - турска серија ®
   13:10 - Посебни луѓе - турска серија ®
   14:00 - Топ шоп
   14:25 - Open box - контактна емисија
   15:30 - Готвиме со Алсат - М - емисија за готвење ®
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 - Сопругата - филипинска серија ®
   17:15 - Утеран - индиска ТВ новела
   18:05 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - Приказна од Истанбул - турска серија
   20:50 - Посебни луѓе - турска серија
   22:00 - Планински оган - турска серија
   22:30 - 360 степени - со Васко Попетревски
   23:10 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   00:00 - Прости ми - турска серија ®
   00:50 - Приказна од Истамбул - турска серија ®
   01:40 - 360 степени - со Васко Попетревски ®
   02:20 - Нов ден - утринска програма ®
   04:25 - Open box - контактна емисија ®
   05:25 - Економски магазин - емисија за економија ®
   05:50 - Документарец ®
   06:20 - Музика
 • 02.05.2015 Сабота

  • 07:00 - Музика ®
   07:30 - Околу оџакот - фолклорна емисија ®
   08:15 - Цртан филм ®
   10:00 - Приказна од Истанбул - турска серија
   12:00 - Топ Шоп
   12:20 - Приказна од Истанбул - турска серија
   14:15 - Топ Шоп
   14:35 - Патот кон - со Мухамед Зеќири ®
   16:00 - ВЕСТИ
   16:35 - Ин мотион - Берта
   17:15 - Халкит – хумористичка емисија
   17:50 - Среќно семејство - ЕВН Квиз
   18:25 - 200 – дебатна емисија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:40 - Arow - Американска серија
   20:25 - Arow - Американска серија
   21:10 - Карадај - турска серија
   22:05 - Планински оган – турска серија
   23:00 - The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring -игран филм
   02:15 - Шпуза шох ®
   02:45 - Огледало на здравјето - емисија за здравјето
   03:15 - Нов ден - утринска програма ®
   05:15 - Open box - контактна емисија ®
   06:15 - Музика
 • 03.05.2015 Недела

  • 07:00 - Музика ®
   07:45 - Мири - детска емисија ®
   08:25 - Пчеличката Маја - цртан филм
   08:35 - Супер сфида - шоу програма
   10:20 - Прости ми - турска серија
   12:00 - Топ шоп
   12:20 - Прости ми - турска серија 
   13:50 - Готвиме со Алсат - М - емисија за готвење ®
   14:00 - Топ Шоп
   14:20 - Ин мотион - Берта
   14:50 - Околу оџакот - фолклорна емисија
   16:00 - ВЕСТИ
   16:35 - Огледало на здравјето - емисија за здравјето
   17:10 - Халкит – хумористичка емисија
   17:40 - Шпуза шох
   18:15 - Економски магазин - емисија за економија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:40 - Саботажа Ретро
   20:00 - Arow - американска серија
   20:50 - Супер Сфида - шоу програма
   22:15 - Карадај - турска серија
   23:10 - Pro Sports - емисија за спорт
   00:30 - Naked gun: The files of police squad 1988  - игран филм 
   02:00 - Нов ден - утринска програма ®
   04:00 - Open box - контактна емисија ®
   05:00 - Околу оџакот - фолкорна емисија ®
   05:50 - Документарец ®
   06:20 - Музика