31 јули | ажурирано
728 x 90
Време

Последни емисии

Тв програма

 • 27.07.2015 Понеделник

  • 07:20- Нов свет - емисија за надворешна политика  ®
   07:35- Ин мотион - Берта ®
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Топ шоп - цртан филм
   10:15 - Пчеличката Маја - цртан филм
   10:30 - ДИЛА - турска серија
   11:05 - Утеран - индиска ТВ новела
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ Шоп
   12:30 - Прости ми - турска серија ® 
   13:20 - Посебни луѓе - турска серија
   14:00 - Топ Шоп
   14:30 - Open box - контактна емисија
   15:30 - Готвиме со Алсат - М - емисија за готвење
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 - Сопруга - филипинска серија
   17:15 - Утеран - индиска серија
   17:50 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - ДИЛА - турска серија
   20:50 - Посебни луѓе - турска серија
   22:00 - Планински оган - турска серија
   23:00 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   23:40
   00:45 - ДИЛА - турска серија ®
   01:30 - Планински оган – турска серија ®
   02:25 - Open box - контактна емисија ®
   03:25 - Нов ден - утринска програма ®
   05:25 - Документарец ®
   06:00 - Музика
 • 28.07.2015 Вторник

  • 07:00 - Народна музика
   07:20 - Ин мотион - Берта ®
   07:45 - Азбука - едукативна емисија ® 
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Топ шоп
   10:15 - Пчеличката Маја - цртан филм
   10:30 - ДИЛА - турска серија
   11:15 - Утеран - индиска ТВ новела
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ шоп
   12:30 - Прости ми - турска серија ®
   13:20 - Посебни луѓе - турска серија ®
   14:00 - Топ шоп
   14:30 - Open box - контактна емисија
   15:30 - Готвиме со Алсат- М - емисија за готвење ®
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 - Сопруга - филипинска серија
   17:25 - Утеран - индиска ТВ новела
   17:50 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - ДИЛА - турска серија
   20:50 - Посебни луѓе - турска серија
   21:45 - Нов свет - емисија за надворешна политика
   22:00 - Планински оган - турска серија
   23:00 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   23:40Прости ми - турска серија ®
   00:45 - ДИЛА - турска серија ®
   01:30 - Планински оган – турска серија ®
   02:25 - Open box - контактна емисија ®
   03:25 - Нов ден - утринска програма ®
   05:30 - Документарец;
   06:00 - Музика
    
 • 29.07.2015 Среда

  • 07:00 - Народна музика
   07:20 - Околу оџакот- фолклорна емисија ®
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Топ шоп
   10:15 - Пчеличката Маја - цртан филм
   10:30 - ДИЛА - турска серија
   11:15 - Утеран - индиска ТВ новела
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ шоп
   12:30 - Прости ми - турска серија ®
   13:20 - Посебни луѓе - турска серија ®
   14:00 - Топ шоп
   14:35 - Open box - контактна емисија
   15:30 - Готвиме со Алсат - М - емисија за готвење
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 - Сопруга - филипинска серија
   17:25 - Утеран - индиска ТВ новела
   17:50 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - ДИЛА - турска серија
   20:50 - Посебни луѓе - турска серија
   22:00 - Планински оган - турска серија
   23:00 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   23:40 - Прости ми - турска серија ®
   00:45 - ДИЛА - турска серија ®
   01:30 - Планински оган – турска серија ®
   02:25- Open box - контактна емисија ®
   03:25 - Нов ден - утринска програма ®
   05:20 - Огледало на здравјето - емисија за здравјето ®
   06:00 - Музика
 • 30.07.2015 Четврток

  • 07:00 - Народна музика
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Топ шоп
   10:15 - Пчеличката Маја - цртан филм
   10:30 - ДИЛА - турска серија
   11:15 - Утеран - индиска ТВ новела
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ шоп
   12:30 - Прости ми - турска серија ®
   13:20 - Посебни луѓе - турска серија ®
   14:00 - Топ шоп
   14:30 - Open box - контактна емисиј
   15:30 - Готвиме со Алсат - М - емисија за готвење
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 -Сопругата - филипинска серија ®
   17:25 - Утеран - индиска ТВ новела
   17:50 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - ДИЛА - турска серија
   20:50 - Посебни луѓе - турска серија
   22:00 - Планински оган – турска серија
   23:00 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   23:40 - Прости ми - турска серија ®
   00:45 - ДИЛА - турска серија ®
   01:30 - Планински оган – турска серија ®
   02:25 -Open box - контактна емисија ®
   03:25 - Нов ден - утринска програма ®
   05:20 - Околу оџакот - фолклорна емисија ®
   06:20 - Музика
    
 • 30.07.2015 Петок

  • 07:00 - Народна музика
   07:30 - Огледало на здравјето - емисија за здравјето
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Топ шоп
   10:15 - Пчеличката Маја - цртан филм
   10:30 - ДИЛА - турска серија
   11:15 - Утеран - индиска ТВ новела
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ шоп
   12:30 - Прости ми - турска серија ®
   13:20 - Посебни луѓе - турска серија ®
   14:00 - Топ шоп
   14:30 - Open box - контактна емисија
   15:30 - Готвиме со Алсат - М - емисија за готвење ®
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 - Сопруга - филипинска серија
   17:25 - Утеран - индиска ТВ новела
   17:50 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - ДИЛА - турскасерија
   20:50 - Посебни луѓе - турска серија
   22:00 - Планински оган - турска серија
   23:00 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   23:40 - Прости ми - турска серија ®
   00:45 - ДИЛА - турска серија ®
   01:30 - Планински оган – турска серија ®
   02:25 - Open box - контактна емисија ®
   03:25 - Нов ден - утринска програма ®
   05:25 - Документарец ®
   06:15 - Музика
 • 01.08.2015 Сабота

  • 07:00 - Музика ®
   07:30 - Околу оџакот - фолклорна емисија ®
   08:35 - ДИЛА - турска серија
   10:00 - Топ Шоп
   10:15 - ДИЛА - турска серија
   12:00 - Топ Шоп
   12:30 - ДИЛА - турска серија
   14:05 - Топ Шоп
   14:40 - Патот кон - со Мухамед Зеќири ®
   16:00 - ВЕСТИ
   16:35 - Ин мотион - Берта
   17:05 - Игран филм
   19:00 - ВЕСТИ
   19:40 -Arrow - Американска серија
   21:45 - Карадај - турска серија
   23:00 - ВЕСТИ МК
   23:40 - Austin Powers: The Spy Who Shagged Me - Игран филм
   01:15 - Карадај - турска серија ®
   02:30 - Нов ден - утринска програма
   04:30 - Документарец ®
   05:00 - Austin Powers: The Spy Who Shagged Me - Игран филм
   06:30- Музика
 • 02.08.2015 Недела

  • 07:00 - Музика ®
   07:45 - Шпуза шох ®
   08:25 - Супер сфида - шоу програма ®
   10:00 - Топ шоп
   10:20 - Прости ми - турска серија
   12:00 - Топ шоп
   12:30 - Прости ми - турска серија 
   13:50 - Готвиме со Алсат - М - емисија за готвење ®
   14:00 - Топ Шоп
   14:30 - Ин мотион - Берта
   15:00 - Околу оџакот - фолклорна емисија
   16:00 - ВЕСТИ
   16:35 - Огледало на здравјето - емисија за здравјето
   17:05 - Цртан филм
   19:00 - ВЕСТИ
   19:40 - Arrow - Американска серија
   21:45 - Карадај - турска серија
   23:00 - ВЕСТИ МК
   23:30 - Austin Powers in Goldmember - игран филм
   01:15 - Карадај - турска серија ®
   02:15 - Нов ден - утринска програма ®
   04:15 - Докуемнтарец ®
   04:45 - Околу оџакот - фолклорна емисија
   05:30 - Ин мотион – Берта ®
   06:25 - Музика