28 ноември | ажурирано
728 x 90
Време

Последни емисии

Тв програма

 • 23.11.2015 Понеделник

  • 07:00 - Народна музика
   07:20- Ин мотион - Берта ®
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Топ шоп
   10:35 - Мири Никочири - детска емисија
   11:05 - ДИЛА - турска серија
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ Шоп
   12:40 - Прости ми - турска серија ® 
   13:30 - Утеран - индиска ТВ новела
   13:50 - Да учиме Албански - едукативна емисија ®
   14:00 - Топ Шоп
   14:40 - Документарна програма
   15:00 - Мири Никочири - детска емисија
   15:35 - Готвиме со Алсат - М - емисија за готвење
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 - Попладне со Алсат - емисија
   17:15 - Утеран - индиска серија
   17:50 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - ДИЛА - турска серија
   20:50 - Плавите Пеперутки - турска серија
   22:00 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   22:40 - 360 степени - со Васко Попетревски
   23:25- Про спортс - спортска емисија
   00:20 - Прости ми - турска серија ®
   01:00 - ДИЛА - турска серија ®
   01:50 - 360 степени - со Васко Попетревски
   02:40 - Да учиме албански®
   05:45 - Докуметарна порграма
   06:20 - Музика
 • 24.11.2015 Вторник

  • 07:00 - Забавна музика
   07:20 - Македонија во моето срце - серија ®
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Топ шоп
   10:35 - Мири Никочири - детска емисија
   11:05 - ДИЛА - турска серија
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ шоп
   12:40 -Прости ми - турска серија ®
   13:30 - Утеран - индиска ТВ новела
   13:50 - Да учиме Албански - едукативна емисија ®
   14:00 - Топ шоп
   14:40 - Документарна програма
   15:00 - Мири Никочири - детска емисија
   15:30 - Готвиме со Алсат- М - емисија за готвење
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 - Попладне со Алсат - емисија
   17:25 - Утеран - индиска ТВ новела
   17:50 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - ДИЛА - турска серија
   20:50 - Плавите Пеперутки - турска серија
   22:00 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   22:40 - 200 - дебатна емисија
   23:15 - Плавите Пеперутки - турска серија MK
   00:20 - Прости ми - турска серија ®
   01:00 - ДИЛА - турска серија ®
   01:50 - 200 - дебатна емисија
   02:20 - Попладне со Алсат - емисија ®
   02:40 - Да учиме албански - едукативна емисија ®
   03:35 - Документарна програма ®
   06:20 - Музика
    
 • 25.11.2015 Среда

  • 07:00 - Народна музика
   07:20 -Огледало на здравјето-емисија за здравје®
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Топ шоп
   10:35 - Мири Никочири - детска емисија
   11:05 - ДИЛА - турска серија
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ шоп
   12:40 - Прости ми - турска серија ®
   13:30 - Утеран - индиска ТВ новела
   13:50 - Да учиме Албански - едукативна емисија ®
   14:00 - Топ шоп
   14:40 - Документарна програма
   15:00 - Мири Никочири - детска емисија
   15:30 - Готвиме со Алсат - М - емисија за готвење
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 - Попладне со Алсат - емисија
   17:25 - Утеран - индиска ТВ новела
   17:50 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - ДИЛА - турска серија
   20:50 - Плавите Пеперутки - турска серија
   22:00 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   22:40 - 360 степени - со Васко Попетревски
   23:15 - Плавите Пеперутки - турска серија MK
   00:00 - Прости ми - турска серија ®
   00:45 - ДИЛА - турска серија ®
   01:50 - 360 степени - со Васко Попетревски
   02:40- Да учиме албански - едукативна емисија ®
   05:40 - Документарна програма ®
   06:20 - Музика
 • 19.11.2015 Четврток

  • 07:00 - Народна музика
   07:20 - Економски магазин - мисија за економија®
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Топ шоп
   10:35 - Мири Никочири - детска емисија
   11:05 - ДИЛА - турска серија
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ шоп
   12:40 - Прости ми - турска серија ®
   13:30 - Утеран - индиска ТВ новела
   13:50 - Да учиме Албански - едукативна емисија ®
   14:00 - Топ шоп
   14:40 - Документарна програма
   15:00 - Мири Никочири - детска емисија
   15:30 - Готвиме со Алсат - М - емисија за готвење
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 - Попладне со Алсат - емисија
   17:25 - Утеран - индиска ТВ новела
   17:50 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - ДИЛА - турска серија
   20:45 - Патот кон... со Арта Тахири
   22:00 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   22:40 - Нов свет - емисија за надворешна политика
   23:00 -Плавите Пеперутки - турска серија MK
   23:50 - Прости ми - турска серија ®
   00:30 - ДИЛА - турска серија ®
   01:30 - Патот кон... со Арта Тахири а
   02:40 - Да учиме албански - едукативна емисија ®
   03:35 - Документарна програма ®
   06:20 - Музика
    
 • 26.11.2015 Петок

  • 07:00 - Народна музика
   07:20 -200 - дебатна емисија
   08:00 - Нов ден - утринска програма
   10:00 - Топ шоп
   10:35 - Мири Никочири - детска емисија
   11:05 - ДИЛА - турска серија
   11:40 - Забавна музика
   12:00 - Топ шоп
   12:40 - Прости ми - турска серија ®
   13:30 - Утеран - индиска ТВ новела
   13:50 - Да учиме Албански - едукативна емисија ®
   14:00 - Топ шоп
   14:40 - Документарна програма
   15:00 - Мири Никочири - детска емисија
   15:30 - Готвиме со Алсат - М - емисија за готвење ®
   16:00 - ВЕСТИ
   16:40 - Попладне со Алсат - емисија
   17:25 - Утеран - индиска ТВ новела
   17:50 - Прости ми - турска серија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:45 - ДИЛА - турскасерија
   20:50 - Плавите Пеперутки - турска серија
   22:00 - ВЕСТИ - на македонски јазик
   22:50 - 360 степени - со Васко Попетревски
   23:15 - Плавите Пеперутки - турска серија MK
   00:20 - Прости ми - турска серија ®
   01:00 - ДИЛА - турска серија ®
   01:50 - 360 степени - со Васко Попетревски
   02:40 -Да учиме албански - едукативна емисија
   03:35 - Документарна програма ®
   06:20 - Музика
 • 28.11.2015 Сабота

  • 07:00 - Музика ®
   07:45 - Мири Никочири - детска емисија ®
   10:30 - Топ Шоп
   11:00 - ДИЛА - турска серија
   12:00 - Топ Шоп
   12:45 - Документарна програма
   13:15 - Глокална Дискусија - дебатна емисија
   14:00 - Топ Шоп
   14:45 - Патот кон... со Арта Тахири
   16:00 - ВЕСТИ
   16:35 - Документарец Алсат - М
   17:10 - Ин мотион - Берта
   17:40 - Македонија во моето срце - серија
   18:20 - Огледало на Здравјето - емисија за здравје
   19:00 - ВЕСТИ
   19:40 - Champions Quiz - Квиз за деца
   21:00 -Arow - Американска серија
   22:00 - ВЕСТИ МК
   22:40 - Карадај - турска серија
   23:35 - Игран филм
   01:00 Огледало на здравјето - емисија за здравјето ®
   02:00- Македонија во моето срце – серија ®
   02:30- Да учиме Албански - едукативна емисија
   03:25- Документарна програма ®
   06:10- Музика
 • 29.11.2015 Недела

  • 07:00 - Музика ®
   07:45 - Шпуза шоу ®
   08:20 - Супер сфида - шоу програма ®
   10:00 - Топ шоп
   10:35 -Champions Quiz - Квиз за деца ®
   11:50- Слободна европа - информативна емисија
   12:00 - Топ шоп
   12:45 - Документарна програма
   13:30- Ин мотион - Берта
   14:00 - Топ Шоп
   14:40 - Авто Плус - емисија за Автомобилизам
   15:20 - Документарна програма
   16:00 - ВЕСТИ
   16:35 - Халкит – хумористичка емисија
   17:20 - Шпуза шох
   18:15 - Економски магазин - емисија за економија
   19:00 - ВЕСТИ
   19:40 - Саботажа - Ретро
   19:55 - Супер сфида - шоу програма
   21:35 -Карадај - турска серија.
   22:30 - ВЕСТИ МК
   23:15 - Arow - Американска серија
   23:35 - Игран филм
   01:30 - 200 - дебатна емисија ®
   02:25 - Шпуза шоу ®
   03:05 -Халкит – хумористичка емисија ®
   04:00 - Документарна програма ®
   05:00 -Економски магазин - емисија за економија ®
   05:40 - Документарна програма ®
   06:20 - Музика