Inspektorati: “usje” të përdorë gazin natyror

Gazetare: Evi Shkopi

Çimentorja Usje mund të përballet më një gjobë nga 180 deri në 200 mijë euro. Inspektorati Shtetëror i Mjedisit ka publikuar vendimin përmes të cilit fabrika urdhërohet që të ndërmarrë disa veprime nëse dëshiron që të vazhdojë të ketë leje A të integruar. Ndotja më e madhe është konstatuar se ka ardhur nga kaldaja për ngrohje e cila funksionon me mazut, andaj “Çimentorja Usje” urdhërohet që  në afat prej 5 ditësh të kalojë në ngrohje me gaz natyror. “Çimentorja Usje” ndër të tjerat detyrohet që të paguajë shpenzimet e analizave të kryera më datë 3 dhe 4 janar të këtij viti, (fabrika Usje sanksione).

“Nëse Inspektori Shtetëror i Mjedisit, në pajtim me nenin 200 paragrafi (4) të Ligjit për Mjedisin, konstaton se nuk po veprohet me vendimin dhe nuk janë hequr shkaqet e përmendura në vendim, Inspektori Shtetëror i Mjedisit do të paraqesë kërkesë për fillimin e procedurës penale pranë organit apo gjykatës kompetente, si dhe procedurë për revokimin e lejeve dhe autorizimeve të marra”, thanë nga Inspektorati i Mjedisit Jetësor.

Ministri i Mjedisit Jetësor Naser Nuredini , thotë se nga situata aktuale me “ Çimentoren Usje” duhet të marrin një mesazh të gjitha kompanitë që kanë leje A të integruar. Sipas tij, Ligji Për Mbikëqyrje Inspektuese, i  miratuar në vitin 2022 u mundëson inspektorëve shtetëror në bashkëpunim me ata lokal që të realizojnë inspektime të jashtëzakonshme pa paralajmërim.

“ligji që kaluam në vitin 2022 për mbikëqyrje inspektuese në mjedisin jetësorë, po tregon rezultate. 01:40 Propozimi nga Inspektorati ka ardhur se duhet të gjobiten. 03:59 Çdo firmë, qoftë në sektorin privat, qoftë në atë shtetëror është dashur që të ketë kujdes, por  kjo është një vërejtje deri tek të gjithë se do të kujdesemi që të respektojnë ligjin dhe rregullat”, deklaroi Naser Nuredini- ministër i Mjedisit Jetësor.

Rreth dy javë më parë kur kryeqyteti u përball me nivel të lartë të ndotjes së ajrit, Ministria e Mjedisit Jetësor kërkoi nga 5 fabrika të mëdha që çdo ditë t’i dërgojnë këtij dikasteri të dhënat nga matjet e emetimit të grimcave të dëmshme. Kjo në vullnet të bashkëpunimit, sepse dikasteri i Mjedisit Jetësor nuk ka të drejtë ligjërisht të obligojë kompanitë për diçka të tillë. Nga ajo që shihet në faqen e  ministrisë, të dhënat nuk i ka dërguar vetëm “ Çimentorja Usje”. Nga Çimentorja thonë se nuk ka asnjë korrelacion mes tyre dhe ndotjes së lartë të gjetur në ajër, ndërsa theksojnë se matjet që nga data 26 dhjetor i bëjnë për 24 orë. Sipas tyre, këto 10 vitet e fundit është bërë me gaz natyrorë, por shkak të ndërprerjes së furnizimit me gaz,  në tetor të vitit të kaluar kanë kaluar në ngrohjen me mazut. Kompania do të zbatojë rekomandimin e inspektoratit dhe do të zëvendësojë energjinë me gaz natyror brenda afatit të caktuar.

Në procedurë në Qeveri është ligji, pas hyrjes në fuqi të të cilit kompanitë që posedojnë leje A të integruar do të jenë të detyruara që të kenë transmetim në kohë reale të të dhënave nga emetimet gazrave ndotëse nga proceset prodhuese. /alsat.mk

LEXO EDHE:

Back to top button