МАКЕДОНИЈА

Во Тетовскиот универзитет врие од роднински врски и непотизам

На Тетовскиот универзитет почна „чешлањето“ на академскиот кадар за низа прекршоци. АЛСАТ дознава дека Просветниот инспекторат ги констатирал првите проблеми во низа сегменти, не само со роднински врски меѓу професорите, туку и во делот на дипломите, просечните оценки, звањата и особено надлежностите на рецензентските комисии кои ги дале своите согласности за академските звања. Како што дознава АЛСАТ, кај некои професори веќе се докажани роднински врски, а кај други брачни врски. Законот ова прашање не го регулира, туку е оставено на моралот и интегритетот на самата институција и академскиот кадар.

Според официјалната веб-страница на универзитетот, на листата со наставен кадар на Медицинскиот факултет јасно се гледаат имињата на Арбереша Ферати и Кенан Ферати, маж и жена; Атила Реџепи и Мерал Реџепи, маж и жена; Неџбедин Беадини и Шеќибе Беадини и нивната ќерка Албулена Беадини; Ваљон Асани и Неџат Асани, татко и син, Насир Беџети и Мирлинд Беџети, исто татко и син, Ханифе Ахмети и Сихана Ахмети, сестра и сопруга на Фатон Ахмети, кој е генерален секретар на ДУИ.

Пред неколку дена директорот на Просветниот инспекторат Халит Ферати потврди дека инспекторите вршат контроли на Медицинскиот факултет при Универзитетот во Тетово.

„Во случајот со Универзитетот во Тетово, немавме редовен план да вршиме инспекциски надзор во случајот на реизбор на ректор, но имавме инспекција на Медицинскиот факултет врз основа на годишниот план и увидот е од завршна фаза“, вели Ферати.

Медицинскиот факултет како и другите катедри на овој Универзитет веќе долго време се споменуваат во јавноста по семејни врски и прекршувања на Законот за високо образование, кој само ги санкционира роднинските врски, но не и другите семејни врски, особено брачните. Само во членовите 135 и 136 е дефинирано дека во комисиите за одбрана на магистрациски и докторски трудови не смее да има член кој е во семејни односи со кандидатот.

Закон за високо образование, член 160, точка 6

„Во иста универзитетска академска единица не можат да бидат избрани со наставно-научни, наставно-стручни звања, наставни звања и соработнички звања лица кои се во крвно сродство праволиниски на кој било степен.“

Закон за високо образование, член 135, точка 11, 12

„Член на комисијата за оцена и одбрана на работата на магистратурата од ставот на овој член не може да биде лице кое е крвно сродно со лицето кое брани магистратурски труд во директна линија до која било степен, додека во странична линија до четврти степен или е брачен другар лицето со кое живее во вонбрачна заедница или роднина до втор степен.“

Алсат повторно побара од Инспекторатот да ни кажат со каква динамика ќе го обработуваат извештајот, како и за можните мерки што би се презеле за прекршоците. Од 2018 година со измените на Законот за високо образование такви мерки треба да преземе министерот за образование, во случајов, Јетон Шаќири.

Алсат

Прикажи повеќе

Related Articles

Back to top button