ВЕСТИМАКЕДОНИЈА

Вознемирувачки податоци за сексуална злоупотреба на матолетници

Во последните три години во нашата земја 41 дете е сексуално злоупотребено. Во текот на 2018, 2019 и 2020 година, Министерството за внатрешни работи регистрираше 290 кривични дела против родова слобода и родов морал каде 197 од жртвите се малолетни, главно жени. Податоците на МВР покажуваат зголемување на овие кривични дела во 2020 година, во споредба со 2018 и 2019 година односно од 91 и 87 на 112 кривични дела од овој тип.

Advertisements

 

сексуални прекршоци против деца

 

                                                                      2018                /2019/                2020              Вкупно

Силување                                          16                    12                                13                    41 случаи

 


Сексуален однос                                           –                       –                        3                     3  случаи
врз беспомошно лице

Полов напад врз дете кој                            29                     31                      40                 100 случаи
не наполнил 14 години    


Однос преку злоупотреба
на волјата                                           –                        –                           1                 1 случаи

Доживување на сексуални                           13                     5                           4                22 случаи
страсти пред друг

 

Посредување за проституција        1                      –                             3                            4 случаи

Производство и дистрибуција  
на детска порнографија                   1                     6                             2                9 случаи

 

На децата им биле прикажани          3                     7                                  4                    14 случаи
порнографски материјал

Други дела                                                                                                                              3 случаи                                                                                                                                              

Според универзитетскиот професор Емил Сулејман, постојат сомневања дека бројките на овој деструктивен феномен во општеството може да бидат уште поголеми. Делата како што се инцест, педофилија и слично, вели тој, се меѓу најсериозните злоупотреби што ја нарушуваат етиката и моралните кодекси на едно општество. Универзитетскиот професор вели дека родителите треба да посветат големо внимание на градењето здрава комуникација со своите деца и да бидат будни кон однесувањето што тие го манифестираат. Често, вели тој, децата не знаат што им се случило.

Ина Џунгуманова, од Хелсиншкиот комитет, смета дека во нашата земја законите што ги казнуваат насилниците и ги штитат жртвите се добри, но оставаат простор за подобрување. Заштитата на жртвите е потешка кога насилникот е член на семејство.

Кривичниот законик предвидува казна затвор за лица кои вршат такви дела. Во зависност од стореното дело, сторителот може да биде осуден од шест месеци до 10 години затвор.

Evi Shkopi

 

Прикажи повеќе

Related Articles

Back to top button