ВЕСТИМАКЕДОНИЈА

Теренската вакцинација започнува утре во овие населени места

Теренската вакцинација започнува утре во овие населени места во секоја од следните општини:
Делчево – Дулица
Гостивар – Чегране, Форино, Врапчиште, Тумчевиште
Ресен – Долно Дупени, Љубојно, Брајчино
Штип – Три Чешми, Криви Дол, Врсаково, Сарчиево, Судиќ
Прилеп – Ропотово, Пешталево, Секирци, Рилево, Браилово, Г.Радобол, М.Радобил, Тројаци, Топлица, Ракле, Никодин, Царевиќ
Свети Николе – Лозово
Кратово – Сакулица(Татомир,Вакав) Шопско Рударе, Коњух
Виница – Грлани, Калиманци
Демир Хисар – Слепче, Белче, Граиште
Струга – Радожда, Калишта
Ростуше – Врбјане
Дебар – Новак, Брештани, Праленик, Коџаџик, Елевци, Долгаш
Струмица – Водоча, Вељуса,
Босилово – Секирник, Петралинци
Неготино –Криволак
Радовиш – Раклиш, Калузлија, Подареш, Ораовица
Пробиштип – Турско Рудари
Валандово – Чалакли, Башибос, Кочули, Прстен
Кочани – Облешево
Кичево – Аранѓел, Жубрино, Поповјани, Јагол, Јагол Доленци
Кавадарци – Бегниште, Ресава
Битола – Кравари, Оптичари, Егри, Жабени, Меџитлија, Кременица, Гермијан
Вевчани – Вевчани, Лабуништа, Подгорци, Октиси, Боровец, Јабланица, Таш Маруништа
Охрид – Подмоље, Оровник, Горенци, Требеништа, Волино
Македонски Брод – Самоков
Велес – Бањица, Отиштино, Раковец, Бусилци, Еловец
Крива Паланка – Дурачка Река, Станци
Куманово – Старо Нагоричане, Никуљане, Стрновац, Челопек, Алгуња, Драгоманце Добрача, Коинце, Пузаљка, Врачовце, Пелинце
Скопје – Буковиќ, Бојане, Ласкарци, Чајлане

Advertisements

Процесот за теренска вакцинација е организиран во соработка со здавствените домови од секој град, локалната самоуправа и месните заедници.
Министерството за здравство секојдневно ќе информира преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид 19.

Прикажи повеќе

Related Articles

Back to top button