ВЕСТИМАКЕДОНИЈА

МВР не ги издава сите документи на албански јазик

Многу документи сè уште не можат граѓаните да ги добијат на два јазици, иако Законот за употреба на јазиците е во сила веќе две години. Уверението за државјанство, документ што го издава Министерството за внатрешни работи, се добива само на македонски. Од МВР велат дека наскоро овој документ ќе биде и на албански, но не одговараат зошто тоа досега не било случај.

Advertisements

МВР одобри Регулатива за начинот на водење евиденција на граѓаните и обрасците што се применуваат или издаваат. Во регулативата има нов вид на образец за потврда на државјанството на македонски и албански јазик (образец бр.4а). МВР наскоро ќе го издаде на македонски и на албански јазик – велат од Министерство за внатрешни работи.

Покрај тоа, граѓаните кои поднесуваат барање до судот за да добијат потврда дека не се осудувани и не се гонети, мора да пополнат апликација на македонски, бидејќи во спротивно нема да биде прифатена. Директорот на Инспекторатот за спроведување на јазиците, Фатмир Исени, вели дека Инспекторатот не е во законска позиција да врши надзор врз целосната имплементација на законот бидејќи сè уште е во фаза на лиценцирање на инспекторите. Иако оваа институција е одговорна за следење на спроведувањето на Законот за јазици, Исени не чувствува одговорност.

Сите надлежни институции мора да бидат усогласени и да го спроведуваат Законот за употреба на јазиците. Зошто една институција не е усогласена со Законот за употреба на јазиците и зошто Законот за употреба на јазиците не е имплементиран и почитуван од нив. Ве повикуваме да го поставите ова прашање до соодветниот раководител на конкретната институција. Од податоците на веб-страниците на институциите може да се заклучи дека институциите започнале со усогласување, но не и со целосна имплементација на одредбите од Законот за употреба на јазиците – изјави Фатмир Исени, Директор на Инспекторатот за јазици.

Две години по стапувањето во сила на Законот, ниту една институција не е санкционирана за непочитување на двојазичноста, како што се предвидува со законските одредби. И покрај тоа што помина една година од неговото основање, Инспекторатот, кој треба да ја следи употребата на албанскиот јазик во централните и локалните институции, не ја извршува својата функција, бидејќи инспекторите прво мора да завршат 12-месечна обука.

Еви Шкопи

 

Прикажи повеќе

Related Articles

Back to top button