Qeveria emëroi bordin e ri të Telekomit

Qeveria në seancën e sotme krahas vendimeve të shumta që ka marrë mbi masat antiCovid 19, ka bërë edhe disa emërime kadrovike, ka emëruar disa drejtor dhe zëvendës drejtor, dhe atë:

- Advertisements -

Qeveria ka emëruar bordin e ri të Telekomit në përbërje të:

Shkodrane Zenuni Dardhishta

Bardhyl Nasufi

Nina Angelovska

Sadulla Duraku

Aqif Mehdiu

Ndërsa gjithashtu qeveria ka emëruar drejtorët si në vazhdim:

Elizabeta Naumovska – Drejtor në Qendrën për provim shtetërorë

Bekim Maksuti – Drejtor në Drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim

Stojance Angelov – Drejtor në Qendrën për menaxhim me kriza

Stevo Krstevski – Drejtor tek Fondi për sigurim shëndetësorë

Biljana Jovanovska – Drejtor në Fondin për sigurim pensional dhe invalidor

Senat Ahmedi – Drejtor në Inspektoratin për vetëqeverisje lokale.

LEXO EDHE:

Back to top button