Antivakserët janë më pak inteligjentë, ka zbuluar një studim i madh

Antivakserët janë më pak inteligjentë, ka zbuluar një studim i madh

Njerëzit me aftësi më të ulëta njohëse e bëjnë dukshëm më të vështirë dhe më të ngadalshëm vendimin për vaksinimin, zbuloi një studim i madh me më shumë se 700,000 njerëz në Suedi.

Rezultatet rezultuan të besueshme edhe pasi shkencëtarët kontrolluan për një sërë faktorësh të tjerë që mund të kishin ndikuar në vendimet e njerëzve. Ato janë konfirmuar edhe përmes krahasimeve mes binjakëve.

Autorët vërejnë në hyrje se rezultatet e studimit sugjerojnë se kompleksiteti i vendimit të vaksinimit mund ta bëjë të vështirë për individët me aftësi më të ulëta njohëse të kuptojnë përfitimet e vaksinimit. Prandaj, ata rekomandojnë që politikat e vaksinimit të jenë sa më të thjeshta dhe inkurajuese. Si masë efektive propozojnë një urdhërim automatik, jo selektiv të të gjithë pacientëve për vaksinim, edhe pse ai është vullnetar.

Bindja me të dhëna nuk mjafton

Në hyrje të studimit, ekipi thekson se mjeti kryesor i politikës për t’i dhënë fund pandemisë COVID-19 në shumicën e vendeve perëndimore është arritja e shkallës së lartë të vaksinimit sa më shpejt të jetë e mundur.

Por ndërsa shumë individë shfrytëzuan me entuziazëm mundësinë për t’u vaksinuar, të tjerët ishin më të ngadaltë dhe një numër i konsiderueshëm u përmbajt nga vaksinimi, duke e vënë veten dhe të tjerët në rrezik të panevojshëm të infeksionit të rëndë COVID-19. Kjo sugjeron se qasja ‘një madhësi që i përshtatet të gjithëve’ në të cilën strategjitë e promovimit të vaksinimit bazohen në informacion, siç është miratuar nga shumë vende, ka qenë efektive pasi në përgjithësi ka rezultuar në norma të larta dhe të shpejta të vaksinimit në një pjesë të madhe të popullsisë. Megjithatë, sugjeron gjithashtu se ishte joefektive për një pjesë më të vogël, por ende të konsiderueshme të popullsisë, vunë në dukje studiuesit.

Duhet pasur parasysh se në Suedi 81,1% e popullsisë janë të vaksinuar, dhe në Kroaci, për shembull, vetëm 58%.

Hulumtimet kanë treguar se aftësitë njohëse janë të lidhura me rrethana të favorshme sociale, të cilat nga ana tjetër shoqërohen me shëndet më të mirë. Por autorët theksojnë se psikologët besojnë se ekziston një lidhje e drejtpërdrejtë midis aftësive njohëse dhe sjelljeve të lidhura me shëndetin.

Argumenti në favor të kësaj është se shumë vendime shëndetësore që individët marrin kërkojnë përpjekje njohëse, sepse ato përfshijnë përpunimin e informacionit kompleks. Është kjo lidhje e drejtpërdrejtë që shkencëtarët u përpoqën të vendosnin në studimin e ri.

Vaksinimi kundër COVID-19

Kur bëhet fjalë për vaksinimin kundër COVID-19, ka disa avantazhe dhe disavantazhe për t’u peshuar, të cilat nuk janë të lehta për t’u vlerësuar. Këto përfshijnë, ndër të tjera, rrezikun e infeksionit, rrezikun e pasojave të sëmundjes, rrezikun e efekteve anësore të vaksinës, përfitimet e vaksinimit për të tjerët dhe përfitimet e mundshme të pritjes për më shumë informacion.

Hulumtimet kanë treguar se aftësitë njohëse janë të lidhura pozitivisht me forma të ndryshme të sjelljes shëndetësore në fushat e parandalimit, mbrojtjes dhe kujdesit. Veçanërisht, rezultatet më të ulëta në testet e aftësive njohëse janë shoqëruar vazhdimisht me një incidencë më të lartë të sëmundjes dhe vdekjes së parakohshme, e cila përfshin COVID-19 .

Studimet e kryera para fillimit të vaksinimit kundër COVID-19 ose shumë herët në fushatën e vaksinimit kanë treguar se njerëzit me aftësi më të larta njohëse kanë një qëndrim më pozitiv ndaj vaksinimit në krahasim me njerëzit me aftësi më të ulëta njohëse.

Në një studim të ri, autorët analizuan se si aftësitë njohëse lidhen me faktin nëse individët janë të vaksinuar kundër COVID-19 dhe nëse thjeshtimi i vendimit për të vaksinuar duke ofruar takime të paracaktuara vaksinimi (politika e zgjedhjes automatike) mund të zbusë ndryshimet në sjelljen e vaksinimit. .

Një mostër e madhe

Për ta arritur këtë, studiuesit përdorën të dhënat suedeze për 750,381 burra dhe 2,703 gra të moshës 42 deri në 59 vjeç në 2021. Informacioni në lidhje me vaksinimet e tyre kundër COVID-19 është i lidhur me rezultatet e tyre në testet njohëse që ata bënë rreth moshës 18-vjeçare si pjesë e rekrutimit të detyrueshëm ushtarak të Suedisë për burrat dhe rekrutimit vullnetar për gratë. Rezultatet e testit renditen në një shkallë ku minimumi shënohet me 1, maksimumi me 9 dhe mesatarja me 5.

Njerëzit inteligjentë vendosin shpejt të vaksinohen

Rezultatet e studimit treguan se aftësitë njohëse u shoqëruan pozitivisht me vaksinimin e shpejtë kundër COVID-19, në një periudhë prej 360 ditësh pas fillimit të fushatës së vaksinimit.

Për shembull, në grupin me rezultatet më të larta të aftësisë njohëse, një shkallë vaksinimi 80% u arrit pas 50 ditësh, dhe në grupin me më të ulëtat pas 180 ditësh.

Rezultatet e verifikuara mes mijëra binjakëve

Përveç kësaj, hulumtimi tregoi se marrëdhënia është jashtëzakonisht e fortë, domethënë, ajo mbeti e fortë edhe kur shkencëtarët kryen analizën në një kampion prej 3,375 çiftesh binjakësh për të kontrolluar faktorët e mundshëm ngatërrues, domethënë për të konfirmuar se marrëdhënia ishte nuk shkaktohet nga karakteristika socio-ekonomike, si arsimi, të ardhurat, statusi martesor, prindërimi, etj.

Për shkak se binjakët përjetojnë një mjedis të ngjashëm në mitër, ndajnë prindërit dhe edukimin, zakonisht shkojnë në të njëjtën shkollë dhe ndikohen nga të njëjtat grupe moshatarësh gjatë rritjes, përfshirja e tyre në studim përjashton ndikimin e mundshëm të faktorëve të shumtë socio-ekonomikë.

Masa nxitëse ndihmon dhe redukton diferencat

Së fundi, autorët vlerësuan politikat rajonale në Suedi në lidhje me përdorimin e takimeve të paracaktuara të vaksinimit, domethënë ftesën automatike të rastësishme të të gjithë pacientëve për t’u vaksinuar, pavarësisht nga vullneti i tyre i shprehur për t’u vaksinuar. E thënë thjesht, të gjithë pacientët morën ftesa automatike për të ardhur dhe për t’u vaksinuar, megjithëse vendimi i tyre nëse do ta bënin apo jo këtë mbeti vullnetar.

Rezultatet treguan se kjo politikë e thjeshtë rriti ndjeshëm marrjen e vaksinimit, veçanërisht në mesin e njerëzve me aftësi më të ulëta njohëse, në mënyrë që pothuajse të barazohej me shkallën e vaksinimit të njerëzve me aftësi të larta njohëse që nuk i nënshtroheshin një politike të tillë.

Autorët arrijnë në përfundimin se, duke pasur parasysh se njerëzit me aftësi më të ulëta njohëse janë relativisht më të prekshëm ndaj shumë rreziqeve shëndetësore, duke përfshirë infeksionin me COVID-19, një politikë e tillë ka të ngjarë të rezultojë në përfitime të mëdha për atë grup.

Gjetjet e tyre nënkuptojnë gjithashtu se pandemia ndoshta do të kishte përfunduar më shpejt, me më pak jetë të humbura dhe më pak kosto për shoqërinë, nëse të gjithë do të ishin vaksinuar aq shpejt sa njerëzit me aftësi të larta njohëse.

LEXO EDHE:

Back to top button