fbpx

Avokati i Popullit: Mësimi online ka lënë shumë nxënës jashtë procesit mësimor


Mbi 80 për qind e nxënësve të shkollave fillore nuk kanë mundur të ndjekin mësimin online nga muaji mars deri në fund të vitit shkollor. Tek shkollat e mesme 68 për qind e nxënësve nuk kanë ndjekur mësimin online. Të dhënat e raportit të përgatitur nga zyra e Avokatit të Popullit tregojnë se 78 për qind e shkollave fillore kanë thënë se nuk kanë mundësi teknike për realizimin e mësimit përmes internetit, kurse tek shkollat e mesme kjo përqindje është 61. Vetëm 11 për qind e mësuesve të shkollave fillore kanë njohuri informatike-, ndërsa 58 përqind kanë vetëm njohuri të pjesshme.

Prindërit kanë deklaruar se gjëja negative e mësimit online ka qenë ngarkesë për prindërit dhe se nuk e ka të njëjtin efekt sikur mësimi klasik, dhe si pozitive ishin përgjigjet e disa prindërve të cilët thonë se ky mësim ka rezultuar më interesant sidomos për ata nxënës që ishin pasiv në mësimet e rregullta dhe se me më shumë përpjekje nga të gjitha palët e përfshira, mësimi është realizuar në mënyrë efikase.

Në lidhje me efektet psikologjike që janë paraqitur tek fëmijët si rezultat i izolimit dhe kushteve të ndryshuara të jetesës, prindërit kanë vënë re tek fëmijët disa reagime negative psikologjike si: konfuzion, stres, ankth, frikë, nervozizëm, mosbindje dhe agresion të butë.

Avokati i popullit në analizë konkludon se ndikimi i pandemisë Covid-19 në arsim në përgjithësi do të ketë pasoja afatgjata për të gjithë fëmijët, përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara, dhe për këtë arsye kërkon Ministria e Arsimit dhe Shkencës të udhëhiqet nga interesat më të mira për fëmijët.

Nga Byroja për zhvillimin e arsimit kërkohet t’i rishikojë dhe shkurtojë planet dhe programet arsimore, të sigurojnë kushte për digjitalizimin e mësimdhënies që do të jetë në dispozicion për çdo nxënës dhe të sigurohet pajisja e nevojshme IT dhe internet stabil nëpër shkolla. Raporti është dërguar në Ministrinë e Arsimit ndërsa. Anketa është realizuar nga qershori deri në gusht të vitit 2020, përmes një pyetësori që është dorëzuar në gjithsej 72 shkolla 41 fillore dhe 31 të mesme.

Alsat

LEXO EDHE:

Back to top button