Detajet/ Si po shkon votimi nëpër burgje dhe tek personat e sëmurë?

Detajet/ Si po shkon votimi nëpër burgje dhe tek personat e sëmurë?

Gazetar: Lluka Andreev

Të drejtë vote një ditë përpara mbajtjes së zgjedhjeve kanë mbi nëntë mijë votues, të sëmurë dhe të plogështit, si dhe të burgosur, shkruan Alsat.

Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, gjithsej 6.935 persona paraqitën kërkesë për të votuar në shtëpi – ata u paraqitën në komisionet komunale të zgjedhjeve me dokumentacionin e duhur si të sëmurë.

Sot, në zgjedhjet presidenciale votojnë edhe dy persona të zhvendosur brenda vendit, si dhe 534 votues të vendosur në 20 qendrat e kujdesit jashtë familjes.

Që në mëngjes në orën shtatë, të burgosurit dhe të paraburgosurit gjithashtu ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Vendvotimet në gjithsej 14 institucione ndëshkimore mbyllen në orën 19:00. Bëhet fjalë për 2,147 votues.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve informoi se votimi zhvillohej pa probleme. E tillë ishte pamja në burgun e Shuto Orizarit, ku deri në orën 13:00 të drejtën e votës e ushtruan 25% e votuesve të regjistruar. Anëtarët e këshillave zgjedhorë thonë se nuk kanë vështirësi, përveç se, ndryshe nga kushtet e zakonshme, në burgje, votimi është më i ngadaltë, pasi të burgosurit sillen një nga një në dhomën e caktuar për votim.

“Gligorov: Nuk ka probleme, gjithçka rrjedh në mënyrë të përsosur në proces.

G: A ka pasur incidente?

Gligorov: Jo, jo.

G: Sa njerëz janë regjistruar këtu për të votuar?

Gligorov: 348.

G: Dhe deri më tani kanë votuar?

Gligorov: 150,160… 25%, kështu diçka.”

Gjithsej 1,814,317 votues janë regjistruar për të votuar në këto zgjedhje. KSHZ-ja njoftoi se ka interes të konsiderueshëm për monitorimin e këtyre zgjedhjeve nga organizatat vendase dhe ndërkombëtare, si dhe nga mediat e huaja. Deri më tani janë lëshuar akreditime për 342 vëzhgues vendas, 517 vëzhgues ndërkombëtarë, 51 përkthyes dhe 32 gazetarë të huaj./ Alsat.mk

LEXO EDHE:

Back to top button