Fëmijët britanikë bëjnë më pak ushtrime në Evropë

Fëmijët britanikë bëjnë më pak ushtrime në Evropë

Hulumtimi i publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) tregoi se fëmijët e moshës 11, 13 dhe 15 vjeç nga Britania e Madhe bëjnë më pak ushtrime fizike në baza ditore krahasuar me fëmijët nga vendet e tjera të Evropës, Azisë Qendrore dhe Kanadasë.

Rreth 11 për qind e vajzave dhe 16 për qind e djemve në Angli bëjnë orën e rekomanduar të stërvitjes fizike në ditë, raporton British Times.

Aktiviteti fizik i moderuar deri në të fuqishëm përfshin gjëra të tilla si ecja e shpejtë dhe çiklizmi.

“Ne kemi një hendek të madh gjinor dhe dallime të mëdha socio-ekonomike. Dy të tretat e djemve 15-vjeçarë në Britaninë e Madhe marrin pjesë në aktivitete të forta fizike katër ose më shumë herë në javë, por vetëm një e treta e vajzave,” tha koordinatorja e këtë studim ndërkombëtar, Jo Inchley nga Universiteti i Glasgow.

Ajo deklaroi se ushtrimet më të forta, në të cilat zemra rreh pak më shpejt, po zhduken nga jeta e të rinjve.

“Në të kaluarën, kur të rinjtë shpenzonin shumë kohë jashtë, ky numër do të ishte shumë më i lartë. Tani po e shohim se po bie shumë dhe mendoj se është shumë shqetësuese sepse mund të ketë një ndikim të madh në shëndet dhe mirë të qenit i të rinjve”, tha Inchley.

Drejtori Rajonal i OBSH-së për Evropën Hans Kluge theksoi se aktiviteti i rregullt fizik, zakonet e të ushqyerit të shëndetshëm dhe mbajtja e një peshe të shëndetshme trupore janë pjesë kyçe të një jete të shëndetshme.

“Gjetjet e hulumtimit tregojnë nevojën për ndërhyrje të synuara për t’u mundësuar adoleshentëve të adoptojnë zakone më të shëndetshme dhe të shmangin zakonet që ndikojnë jo vetëm në shëndetin dhe mirëqenien e tyre aktuale, por edhe në trajektoret e tyre të ardhshme,” tha Kluge.

LEXO EDHE:

Back to top button