Japonezët do të ndërtojnë anijen e parë me pelet

Një grup kompanish japoneze kanë bashkuar forcat për të prodhuar anijen e parë që përdor biomasën si lëndë djegëse, si dhe teknologjinë për ta fuqizuar atë. Në këtë mënyrë tentohet të mbështetet nisma për transport të qëndrueshëm.

Firmat japoneze të transportit NYK Line, NYK Bulk & Projects Carriers dhe Tsuneishi Shipbuilding janë bashkuar me kompaninë britanike të energjisë së rinovueshme Drax Group në një projekt që synon të zhvillojë një bioanije deri në fund të dekadës. Si pjesë e marrëveshjes, do të studiohet se si të krijohet një teknologji e re transporti, një makinë që do të përdorë biomasën si lëndë djegëse. Gjithashtu do të hulumtohen mënyra për të reduktuar kostot e karburantit dhe emetimet e lidhura me transportin e biomasës duke përdorur teknologji shtesë të energjisë së rinovueshme.

Kjo marrëveshje pason një ndryshim paradigme në Japoni drejt burimeve “më të gjelbra” të energjisë. Japonia po kalon nga prodhimi i energjisë elektrike me lëndë djegëse fosile në burime me karbon të ulët dhe burime të rinovueshme, dhe nevoja e vendit për pelet të biomasës, të prodhuara kryesisht nga mbetjet e sharrave dhe pyjeve, po rritet. Peletat merren kryesisht nga Amerika e Veriut.

Drax prodhon peleta të biomasës në Kanada dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës jugore dhe prej kohësh i ka dërguar ato në Japoni nëpërmjet NBP. Sipas kompanisë, një hap kyç drejt arritjes së zeros neto është përdorimi i biomasës, e cila është një opsion i energjisë së rinovueshme me karbon të ulët nga burime të qëndrueshme.

Biomasa e qëndrueshme mund të bëjë një rrugë të gjatë në ruajtjen e shëndetit të pyjeve. Pyjet e mirëadministruara mund të kapin dhe ruajnë në mënyrë efikase CO₂ atmosferike. Drax synon të jetë negativ i karbonit deri në vitin 2030 dhe dekarbonizimi i zinxhirit të furnizimit është çelësi për arritjen e këtij qëllimi. Ngrohësit më të vegjël, ose transportuesit me shumicë, që aktualisht transportojnë këto fishekë nëpër botë kanë rezervuarë të kufizuar karburanti, duke e bërë të vështirë për ta kalimin në lëndë djegëse me emetim më të ulët si amoniaku. Bashkëpunimi i sipërpërmendur synon të zhvillojë një teknologji të re të transportit të anijeve, një impiant biomasa për të fuqizuar anijen.

Një impiant i biomasës do të përdorte një gazifikues për të djegur biomasën në temperatura të larta, duke prodhuar gazra si monoksidi i karbonit, hidrogjeni dhe metani. Këto gaze do të përdoren më pas për të fuqizuar një gjenerator, i cili do të fuqizonte bioanijen dhe do të plotësonte disa nevoja të brendshme për energji.

Kompanitë pretendojnë se instalimi i kapacitetit të karburantit të biomasës mund të reduktojë emetimet e karbonit nga bioanijet me 22% krahasuar me përdorimin e karburanteve fosile. Pas studimit të impiantit të karburantit të biomasës dhe sistemit të gazifikuesve, kompanitë vendosën të vazhdojnë me një studim fizibiliteti për të zhvilluar anijen e parë me emetim super të ulët që do të përdorë pelet.

Nëse ky projekt do të jetë i suksesshëm, anija do të ndërtohet deri në fund të vitit 2029.

LEXO EDHE:

Back to top button