Këto janë profesionet që kërkohet një IQ e lartë, mësoni nëse jeni edhe ju në mesin e këtyre profesionistëve

Këto janë profesionet që kërkohet një IQ e lartë, mësoni nëse jeni edhe ju në mesin e këtyre profesionistëve

Shpesh supozohet se njerëzit që kanë arritur sukses kanë IQ jashtëzakonisht të lartë. Megjithatë, disa individë ende supozojnë se është thjesht një numër i parëndësishëm që nuk përcakton asgjë dhe nuk mat se sa mendjemprehtë jeni.

Pra, sigurisht që ka shumë polemika rreth këtij termi. Dhe ndonëse numri që përcakton aftësinë tuaj për të arsyetuar dhe zgjidhur problemet nuk është i vetmi përcaktues që ndikon në suksesin tuaj të jetës, ky numër megjithatë ka rëndësi për disa karriera dhe profesione, shkruan Memoryos.

Matja e IQ-s dhe llojet e punëve që mund t’i trajtoni lehtësisht janë të lidhura ngushtë, pasi shumica e punëdhënësve duan që punëtorët e tyre të kenë një IQ të lartë.

Për më tepër, individët, funksionet njohëse të të cilëve shkojnë shumë përtej kërkesave specifike të punës; të cilët mund të mendojnë përtej asaj që iu ofrohet dhe të merren me objektiva komplekse kanë më shumë gjasa të marrin pozicionin e dëshiruar.

Por, profesionstët e të cilave fusha duhet të kenë zgjuarsi, fokus të madh dhe fleksibilitet njohës? Mësoni nëse jeni në mesin e tyre.

Doktorët

Kur analizohet mesatarja e IQ-së sipas profesionit, mjekët janë ndër profesionistët që kanë nevojë për një rezultat të lartë të IQ. Një person që është i kualifikuar për të trajtuar njerëz me një mori çrregullimesh dhe sëmundjesh duhet të jetë në gjendje të zgjidhë probleme, të kërkojë zgjidhje për çështje komplekse mjekësore, të kujdeset për pacientët, të ngjall besim, të kuptojë dhe të ruajë shumë informacione dhe koncepte të ndërlikuara. Dhe vetëm individë shumë inteligjentë mund të përballojnë me kompetencë detyrat e specialistëve të kujdesit shëndetësor.

Profesorët e universitetit

Planifikimi i kurseve universitare, hartimi i një kurrikule, kryerja e studimeve kërkimore dhe qëndrimi i përditësuar janë detyrat kryesore të një profesori. Një mision tjetër themelor është të udhëzojë dhe mentorojë studentët që të rriten intelektualisht. Kjo, nga ana tjetër, do të thotë se vetëm personat me rezultate të larta mund ta kryejnë punën. Përndryshe, kryerja e misionit arsimor do të ishte një detyrë e mundimshme.

Avokatët

Të jesh një avokat i aftë dhe i ditur i specializuar në fusha dhe lloje të ndryshme të ligjit, p.sh. të kesh njohuri për ligjin e korporatave, të familjes, dhe imigracionit, është shumë e vështirë dhe kërkuese.

Rezultatet mbi mesataren e IQ-s lejojnë përpunimin e statuteve të gjata dhe komplekse, duke qenë aktual në ndryshimin e shpejtë të ligjeve dhe të mësoni një sërë rregullash dhe rregulloresh në vend. Për më tepër, aplikimi i informacionit të gjerë gjyqësor të njohur në një çështje përkatëse është i domosdoshëm për një avokat dhe kërkohet një IQ i lartë për të përfunduar punën.

Inxhinierët

Inxhinierët ndoshta renditen në tre vendet e para në mesin e karrierave për njerëzit inteligjentë. Fusha e inxhinierisë kërkon të menduarit logjik dhe arsyetim më të fortë.

Zgjidhja e detyrave komplekse inxhinierike me përdorimin e fizikës është një gjë e përditshme për shumicën e inxhinierëve.

Studiuesit dhe shkencëtarët

Rezultatet e larta të IQ janë parësore për kryerjen e punës shkencore, por jo faktori më thelbësor. Vetëm një kombinim adekuat i tipareve të personalitetit dhe një mendje e ndritur mund të sjellë sukses kur jeni në rrugën e një studiuesi ose shkencëtari. Ata që i përkushtohen fushës kanë një aftësi të jashtëzakonshme për t’u fokusuar për periudha të gjata kohore. Angazhimi në atë që ju pëlqen gjithashtu ndihmon që procesi të jetë më pak i mundimshëm dhe dukshëm emocionues.

Specialistë në shkencën dhe inxhinierinë materiale

Për një individ me një IQ më të ulët, do të ishte pothuajse e pamundur të shkëlqejë në fushën e shkencës materiale dhe të kryejë detyra me të cilat përballen specialistët. Detyra të tilla do të kërkonin aftësinë për të përpiluar shkenca të shumta në mënyrë që të vërtetohet se një hipotezë është e vërtetë.

Ekspertët e IT-s

Programimi, kodimi dhe detyra të tjera të IT-s kërkojnë gjithashtu fuqi të jashtëzakonshme intelektuale dhe krijuese. Arsyeja kryesore për këtë është fusha e IT që po zhvillohet me shpejtësi. Ekspertët duhet të vazhdojnë me ndryshimet për të qenë në gjendje të zgjidhin problemet në mënyrë efikase. Kështu, kur kërkojnë një kandidat perfekt të IT-s, bizneset i japin përparësi një IQ-je të lartë. Mësimi i kodit modern – i mundëson një profesionisti të hipë mbi kreshtën e inovacioneve, duke zbatuar teknologjinë më të fundit. Në ditët e sotme, shumë opsione me burim të hapur janë të disponueshme për të gjithë ekspertët e IT-s. Gjithashtu, shumë pyetje që lindin mund të kërkohen shpesh në Google.

Profesionistë financiarë

Industria dinamike e financave do të thotë që është e mundur të triumfosh si analist financiar, këshilltar apo investitor vetëm duke qenë inovator dhe duke pasur memorie të mprehtë. Inovacioni u lejon profesionistëve të vërtetë financiarë të zbatojnë atë që tashmë dinë dhe kanë koduar në kujtesën e tyre në “operacionet” e përditshme financiare. Duke qenë se çdo biznes ka nevojë për një departament financiar të mrekullueshëm për të pasur sukses, ky profesion kërkon gjithashtu një IQ të lartë – shpërblimi për këtë punë mund të jetë i lartë.

Agjentët e pasurive të paluajtshme

Matja dhe rritja e aftësive të inteligjencës duhet të jenë detyrat me përparësi kryesore për ata që përpiqen të jenë agjentët më të mirë me reputacion. Paraqitja dhe shitja e pronave, përfundimi i marrëveshjeve dhe fitimi i besimit në treg kërkojnë një mentalitet për zgjidhjen e problemeve dhe mbajtjen e krahut të përditësimeve më të fundit në industri.

Ekspertët e shitjeve

Menaxherët në shitje duhet të jenë në gjendje të përballojnë një mori objektivash, duke përfshirë analizimin e të dhënave, ndërtimin e planeve të shitjeve, parashikimet e shitjeve të ardhshme, etj.

LEXO EDHE:

Back to top button