Kush e shpiku shkollën?

Kush e shpiku shkollën?

Emri që vjen si shpikësi i shkollës është Horace Mann i lindur në Franklin Masaçusets në 1796.

Ai ishte një profesor kolegji i lëndës latine dhe greqisht, ai gjithashtu ishte president kolegji. Megjithë, përkundër shumë metodave shkollore dhe metodave të mësimdhënies para këtij njeriu, merita për kontributin dhe shpikjen e sistemit të rregullt shkollor në vitin 1837 i takon atij.

Gjithashtu, historianët e arsimit e quajnë atë Babai i Lëvizjes së Shkollës së Përbashkët.

Shkolla është institucioni ku nxënësit mësohen në një mjedis mësimor nga mësuesit. Ndërgjegjësimi për kalimin e njohurive në çdo mënyrë të mundshme ka ekzistuar gjithmonë dhe shkolla është vendi ku këto ide janë zbatuar përmes sistemeve specifike që mund t’i ndihmojnë nxënësit të mësojnë në mënyrë më efikase dhe më të organizuar. Të paktën një herë gjatë ditëve të shkollës, çdo nxënës mendon për shpikjen e shkollës dhe më konkretisht se kush ishte shpikësi i kolegjit.

 

 

LEXO EDHE:

Back to top button