Kuvendi miratoi ndryshimin në Ligjin për Energjinë i cili do të parandalojë rritjen e çmimit të energjisë elektrike

Kuvendi miratoi ndryshimin në Ligjin për Energjinë i cili do të parandalojë rritjen e çmimit të energjisë elektrike

Kuvendi sot pasdite, në kuadër të seancës së 8-të, njëzëri miratoi Ligjin për ndryshimin e Ligjit për Energjinë, i cili do të parandalojë rritjen e çmimit të energjisë elektrike nga 1 korriku i këtij viti për amvisëritë dhe konsumatorët e vegjël që janë në tregu i rregulluar, me 84 vota “pro”.

Me shtesat në ligj në nenin 1, ndryshohet neni 101, përkatësisht shtohet paragrafi (10), i cili synon të vendosë përjashtim nga paragrafi (9), gjegjësisht nëse furnizuesi universal i caktuar ka ofruar shërbimin universal deri në në përfundim të procedurës së vendosur të tenderit, nuk do të detyrohet të themelojë një kompani të re për ofrimin e shërbimit. Me këtë dispozitë, përveç sigurisë dhe sigurisë, sigurohet vazhdimësia në furnizimin me energji elektrike. Neni 2 ndryshon nenin 237 me shtimin e paragrafit (14), i cili është në përputhje me nenin 1 të këtij ligji, gjegjësisht ka të njëjtin qëllim që të sigurojë furnizim të besueshëm, të sigurt dhe të vazhdueshëm me energji elektrike.

Kjo zgjidhje do të sigurojë një furnizim të besueshëm, të sigurt dhe të vazhdueshëm me energji elektrike për familjet dhe konsumatorët e vegjël.

Paraprakisht, ndryshimet ligjore janë miratuar nga Komisioni mëmë për Çështje Ekonomike, Punë dhe Politikë Energjetike dhe Komisioni Legjislativo-Ligjor.

LEXO EDHE:

Back to top button