Në shtetin gjerman të Bavarisë, nga sot ndalohet përdorimi i formave të gjuhës neutrale nga gjinia

Në shtetin gjerman të Bavarisë, nga sot ndalohet përdorimi i formave të gjuhës neutrale nga gjinia

Në institucionet publike në Bavari, sot hyri në fuqi ndalimi i përdorimit të formave të gjuhëve neutrale nga gjinia, njoftoi DPA, duke theksuar se shteti gjerman është tradicionalisht konservator.

Agjencia vë në dukje se, si shumë gjuhë evropiane, gjermanishtja ka mbaresa që dallojnë emrat mashkullorë nga ato femërore, dhe deri më tani, veçanërisht për titujt e punës, përdorej gjinia mashkullore e përgjithshme. PDSH jep një shembull me fjalën “autor” që përdoret si për burrat ashtu edhe për gratë. Tash e tutje sipas normës do të përdoren “autor” dhe “autor”, “autorë” dhe “autorë”.
Deri më tani, disa njerëz kanë shprehur mendimin se si parazgjedhje, sipas rregullave gramatikore, fjala “autorë”, për shembull, i referohet vetëm gjinisë mashkullore, duke përjashtuar automatikisht gratë, si dhe referenca kontradiktore për “përzierjen e gjinive”. . Ata që kishin këtë pikëpamje preferuan t’u shtonin mbaresave emrash dokumenteve zyrtare duke i kombinuar me shenja pikësimi ose simbole të tilla si yll, vijë e pjerrët, dy pika, nënvizim ose shkronjë e brendshme e madhe në fillim të fundit (p.sh. autorët, autorët ose autorë).
Një tjetër mundësi ishte që të shkruheshin dy fjalët – “autorë dhe autore femra” pa një simbol apo shenjë pikësimi. Pikërisht ky variant ka nisur të përdoret sot në Bavari dhe variantet me simbole dhe shenja pikësimi tashmë janë të ndaluara në institucionet arsimore dhe zyrat e qeverisë.
Qeveria rajonale bavareze miratoi ndalimin e gjuhës më 19 mars dhe u botua në Gazetën Zyrtare lokale të enjten.
Në një rezolutë të datës 15 dhjetor të vitit të kaluar, Komisioni Gjerman i Drejtshkrimit rekomandoi kundër përdorimit të simboleve të veçanta në fjalë, duke vënë në dukje se një ndërhyrje e tillë në formimin e fjalëve, gramatikën dhe drejtshkrimin mund ta bëjë tekstin të vështirë për t’u kuptuar.

LEXO EDHE:

Back to top button