Pse fëmijët nuk duan t’u binden prindërve?

Pse fëmijët nuk duan t'u binden prindërve?

Fëmijët shpesh qëndrojnë përballë prindërve të tyre për një sërë arsyesh, të cilat mund të krijojnë sfida në komunikimin me njëri-tjetrin. Ndonjëherë ata ndihen të injoruar, të kritikuar ose thjesht shprehin mosmarrëveshjet e tyre. Këto janë arsyet kryesore pse fëmijët mund të sfidojnë prindërit e tyre ose të jenë të pabindur kur komunikojnë me ta.

Mungesa e komunikimit të qartë

Nëse udhëzimet ose pritjet nuk komunikohen në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme, fëmijët mund të ndihen të humbur dhe nuk do t’u kushtojnë vëmendje prindërve të tyre. Komunikimi i qartë përfshin mesazhe të thjeshta që janë më të lehta për t’u kuptuar nga fëmijët.

Përdorimi i tepërt i komandave

Kur prindërit vazhdimisht japin urdhra pa u lënë fëmijëve hapësirë ​​për t’u shprehur ose për të kuptuar logjikën pas vendimeve të tyre, kjo mund të shkaktojë rezistencë dhe mosbashkëpunim. Në vend të urdhrave, prindërit duhet të inkurajojnë dialogun dhe shkëmbimin e mendimeve.

Një ndjenjë izolimi

Fëmijët që ndihen të shkëputur nga prindërit e tyre për shkak të orarit të ngarkuar ose mungesës së kohës cilësore së bashku, nuk ka gjasa t’i dëgjojnë prindërit e tyre. Kalimi i rregullt i kohës cilësore së bashku forcon lidhjet emocionale midis fëmijëve dhe prindërve.

Mungesa e komunikimit me respekt

Nëse fëmijët i perceptojnë prindërit e tyre duke i nënçmuar ose mosrespektuar, ata mund të distancohen nga komunikimi dhe bashkëpunimi. Respekti krijon hapje për dialog dhe shprehje të ndjenjave.

Pritshmëri shumë të larta

Kërkesat ose pritshmëritë e tepërta, të cilat nuk janë të përshtatshme për fazën e zhvillimit të fëmijëve, mund të shkaktojnë mosbindje. Përshtatja e pritshmërive sipas moshës së fëmijës nxit bashkëpunimin dhe komunikimin.

Negativ në vend të përforcimit pozitiv

Përdorimi i ndëshkimit ose përforcimit negativ në vend të përforcimit pozitiv për sjellje të mirë mund të rezultojë në humbjen e interesit të fëmijëve për të dëgjuar dhe bashkëpunuar. Përforcimi pozitiv, si lavdërimi, i motivon fëmijët të bashkëpunojnë dhe të sillen pozitivisht.

LEXO EDHE:

Back to top button