Sa shpesh duhet të pastroni shtëpinë tuaj me fshesë me korrent?

Fshirja me korrent është një prioritet i përditshëm për shumë njerëz. Megjithatë, pastrimi të paktën dy herë në javë rekomandohet për shumicën e shtëpive, veçanërisht nëse keni dysheme të mbuluara me qilim.

“Fshesë me korrent të rregullt është e rëndësishme sepse do të thotë grumbullim në kohë i papastërtive, alergeneve dhe pluhurit që grumbullohet në shtëpi”, këshillon Will Cotter nga HappyCleans.

Sigurisht, ky rregull nuk vjen pa përjashtime. Disa dysheme duhet të pastrohen më shpesh, ndërsa të tjerat mund të kenë nevojë të pastrohen më rrallë.

Dyshemetë duhet të pastrohen një ose dy herë në javë, në varësi të numrit të njerëzve që qëndrojnë në dhomë.

Dhomat ku mblidhen të gjithë anëtarët e familjes duhet të pastrohen dy herë në javë, pasi këto zona kanë një nivel më të lartë papastërtie dhe pastrimi i shpeshtë do të parandalojë përhapjen e papastërtive në pjesën tjetër të shtëpisë.

Mund të pastroni më rrallë dhomat ku nuk kaloni shumë kohë.

“Mesatarisht, këto dhoma duhet të pastrohen një herë në javë për të mbajtur dyshemenë të pastër dhe për të zvogëluar papastërtitë në shtëpi. Kur vërtet nuk keni kohë për të fshirë plotësisht, është më mirë t’i jepni përparësi dhomave të tjera në shtëpi. “Përpiquni t’i pastroni ato të paktën një ose dy herë në javë, dhe dhomat e tjera një herë në javë ose një herë në dy javë,” këshillon Cotter.

LEXO EDHE:

Back to top button