Shefja e re e Antikorrupsionit: “Asnjë politikan nuk më uroi për përzgjedhjen”

Shefja e re e Antikorrupsionit: “Asnjë politikan nuk më uroi për përzgjedhjen”

Gazetar: Lluka Andreev

Tatjana Dimitrovska, e cila vjen nga Enti Shtetëror i Revizionit, tha se Komisioni Kundër Korrupsionit si institucion nuk është i mjaftueshëm për të mbrojtur nga fenomeni i korrupsionit. Dhe pikërisht ai, siç tha, është gjeneratori i shumë problemeve në shoqëri. Por në ditën e parë të mandatit të anëtarëve të rinj të Komisionit, Dimitrovska theksoi se deri më tani asnjë politikan nuk e ka uruar atë për zgjedhjen.

“Ne nuk do t ‘i nënshtrohemi asnjë presioni apo ndikimi. Ne do të punojmë në mënyrë të pavarur dhe objektive, do të jemi transparentë, të përgjegjshëm dhe do të jemi të hapur për bashkëpunim”, deklaroi Tatjana Dimitrovska – Kryetare e KSHPK-së.

Dimitrovska theksoi se bashkëpunimi me Prokurorinë Publike do të jetë veçanërisht i rëndësishëm. Gjatë pesë viteve, përbërja e mëparshme ka paraqitur 56 nisma për ndjekje penale të nëpunësve dhe zyrtarëve, por asnjë prej tyre nuk është akuzuar, kështu që nuk ka pasur aktgjykim. Për shkak të mosmarrëveshjeve, edhe Prokuroria për Krim të Organizuar dhe Korrupsion të Lartë e ndërpreu bashkëpunimin me KSHPK-në.

“Për ne është e një rëndësie të veçantë që çdo nismë apo çdo procedurë e nisur të përfundojë me vendim gjyqësor të formës së prerë, që do të thotë se do të përpiqemi të intensifikojmë bashkëpunimin, me një qëllim të përbashkët – parandalimin e korrupsionit”, shtoi Tatjana Dimitrovska – Kryetare e KSHPK-së.

Në pesë vitet e ardhshme në anti-korrupsion do të punojnë anëtarët Zoran Bogoevski, Cveta Ristovska, Demiri Servet, Sofia Spasova-Medarska, si dhe dy këshilltarët e mëparshëm Biljana Karakashova-Shulev dhe Besnik Xhemaili. /Alsat.mk

LEXO EDHE:

Back to top button