Si mund të zhvillojnë fëmijët aftësi sociale dhe emocionale për një jetë më të suksesshme?

Si mund të zhvillojnë fëmijët aftësi sociale dhe emocionale për një jetë më të suksesshme?

Të mësuarit social-emocional është bërë një term popullor vitet e fundit, dhe për arsye të mira. Këto aftësi i ndihmojnë njerëzit të zhvillojnë dhe përdorin aftësi që i ndihmojnë ata të përballojnë emocionet dhe të shoqërohen me të tjerët – aftësi që ju mungojnë kur ndizni televizorin ose lexoni gazetën.

Për më tepër, këto aftësi mund t’i ndihmojnë njerëzit të kapërcejnë momentet shqetësuese dhe të përballen me sfidat që bota u hedh atyre. Sipas gjetjeve të ekipit në Understood.Org, një organizatë jofitimprurëse e fokusuar në ndihmën e fëmijëve me aftësi të kufizuara në të mësuar të gjejnë sukses, ekzistojnë pesë lloje të aftësive social-emocionale që fëmijët përdorin në jetën e tyre të përditshme. Këto aftësi përfshijnë vetëdijen, vetë-menaxhimin, ndërgjegjësimin social, aftësitë ndërpersonale dhe vendimmarrjen.

Vetëdija

Aftësitë e vetëdijes i ndihmojnë fëmijët të njohin emocionet dhe forcën e tyre. Duke etiketuar emocionet, fëmijët mund të komunikojnë me saktësi atë që ndjejnë me bashkëmoshatarët ose të rriturit pa shkaktuar zemërim ose lëndim. Ata gjithashtu mund të njohin forcën e tyre dhe t’i kujtojnë vetes këto pika të forta gjatë periudhave të vështira, gjë që është pjesë e një mendësie dhe rritjeje të shëndetshme.

Vetë-menaxhimi

Shkathtësitë e lidhura ngushtë me vetë-menaxhimin mund t’i ndihmojnë fëmijët të mësojnë të rregullojnë emocionet e tyre kur ndihen të mërzitur. Kjo mund t’i ndihmojë fëmijët të shmangin sjelljen impulsive ose të dëmshme dhe mund t’i ndihmojë ata të zhvendosin fokusin e tyre në qëllimet e tyre. Më pas, aftësitë e vendimmarrjes mund t’i ndihmojnë ata të marrin vendime bazuar në vetëdijen e tyre emocionale, dhe gjithashtu t’i ndihmojnë ata të lidhin pasojat e mundshme me veprimet e tyre.

Ndërgjegjësimi social

Aftësitë e ndërgjegjësimit social i ndihmojnë fëmijët të tregojnë ndjeshmëri, dhembshuri dhe respekt për diversitetin.

Aftësitë ndërpersonale

Aftësitë ndërpersonale i ndihmojnë fëmijët të komunikojnë me të tjerët, të zgjidhin konfliktet dhe të bashkëpunojnë. Së bashku, këto aftësi mund t’i ndihmojnë fëmijët të krijojnë miqësi dhe të ndërtojnë marrëdhënie të qëndrueshme me bashkëmoshatarët.

Me aftësi të forta social-emocionale, fëmijët mund të ndërtojnë marrëdhënie pozitive në jetën e tyre dhe të përballen pothuajse me çdo sfidë të përditshme që lind. Kjo përfundimisht mund t’i ndihmojë fëmijët të lulëzojnë në të gjitha aspektet e jetës së tyre.

LEXO EDHE:

Back to top button