Si të dalloni që bateria e veturës është e dobët: Ky veprim i thjeshtë do t’ju ndihmojë

Si të dalloni që bateria e veturës është e dobët: Ky veprim i thjeshtë do t’ju ndihmojë

Problemet e baterisë shpesh shqetësojnë drejtuesit dhe mekanikët – ciklet e ngarkimit dhe shkarkimit, vjetërsia e makinës dhe baterisë… të gjitha këto përfundimisht rezultojnë në prishje.

Mund të kontrolloni nivelin e baterisë duke e parkuar veturën në errësirë para një muri, duke fikur motorin dhe duke ndezur dritat e ulëta. Nëse drita bëhet më e errët pas një kohe të shkurtër, bateria është e dobët.

Sigurisht, gjithmonë mund ta kontrolloni baterinë me një voltmetër, por nuk është pjesë e mjeteve dhe pajisjeve në çdo familje mesatare.

Kini kujdes veçanërisht kur mbyllni automjetin. Nëse harroni të fikni dritat ose nuk i mbyllni dyert, disa modele automjetesh do ta lënë dritën e brendshme të ndezur.

Akumulatorët me kapacitet më të vogël, për shembull, me motorë benzinë, nëse qëndrojnë gjatë natës me ndriçimin e kabinës së pasagjerëve, mund të shkarkohen në atë nivel që të nesërmen të mos jetë më e mundur të ndizet motori, që në fakt është problemi më i zakonshëm.

Më shpesh, ky problem do të përfshijë bateritë e automjeteve që janë më të vjetra se dy vjet dhe kanë kapacitet të reduktuar për shkak të një numri më të madh ciklesh karikimi dhe shkarkimi.

Rrymat që mund të rrjedhin kur vetura është në qetësi variojnë nga rreth 0.4A në 2A, në varësi të numrit të llambave në makinë, gjë që mund të jetë problem për një bateri të vjetër.

Problemet me ndezjen e motorit mund të shfaqen tashmë pas kthimit në automjet pas orës së pestë të funksionimit të të njëjtave llamba në gjendje boshe – një pjesë e energjisë elektrike do të mbetet në automjet për konsumatorët më të vegjël, por nuk mjafton për të ndezur motorin.

Ky lloj problemi më së shpeshti u ndodh shoferëve nëse dera e mjetit nuk është plotësisht e mbyllur, ose ndriçimi i brendshëm është ndezur në çelësin në fund të makinës për të lexuar diçka dhe në fund të udhëtimit automjeti lihet, dhe çelësi nuk kthehet manualisht në automatik dhe automjeti është lënë në pritje që ndriçimi i brendshëm të fiket vetë.

Duke qenë se drita ishte ndezur një natë më parë, nesër në mëngjes tashmë mund të gjendemi të befasuar sepse automjeti nuk i përgjigjet çelësit të telekomandës dhe duhet të hyjmë duke përdorur çelësin mekanik dhe bllokimin.

LEXO EDHE:

Back to top button