Avokati i Popullit: Protokollet shëndetësore vështirë të zbatueshme në shkolla

Në adresë të Avokatit të Popullit kanë arritur shumë ankesa nga prindërit e nxënësve që ndjekin mësimin me prezencë fizike. Sipas kreut të këtij institucioni, Naser Ziberi, shumica e parashtresave kanë të bëjnë me mungesën e hapësirës ku nxënësit zhvillojnë mësimin, mungesa e mjeteve sanitaro-higjienike, klasat e mbipopulluara, mbajtja e maskës 6-7 orë dhe shumë të tjera.

- Advertisements -

Vërejtje ka edhe për mësimin online.

“Deri tek ne kanë ardhë disa parashtresa, ankesa, një nga ato parashtresa është dhe plotësimi dhe respektimi i protokollit, për mbrojtje nga Kovid-19, edhe atë në kuptimin se në shumë shkolla hapësirat mësimore nuk i përgjigjen kushteve dhe standardeve në kuptim të respektimit të distancës. Ka shkolla në të cilat klasat numërojnë mbi 30 nxënës, ndërsa sipërfaqja hapësinorë është 20 ose më pak metër katrorë që nuk mundëson distancë konform rekomandimeve të qeverisë dhe respektimit të protokollove të Komisionit për Sëmundje Infektive. Ka po ashtu vërejtje në kuptimin e mungesës së mjeteve higjienike dezinfektuese dhe mbajtjes së pastërtisë nëpër objektet shkollore. Ka po ashtu vërejtje se duke respektuar rekomandimet për mbajtjen e dyerve dhe dritareve të hapura shpeshherë nxënësit ankohen që krijohet rrymë gjatë ajrosjes që negativisht ndikon në shëndetin e fëmijëve, aq më tepër që fëmijët gjatë gjithë procesit edukativo arsimorë diku 7-8 orë janë tërë kohën me maska”, deklaroi për www.alsat.tv, Naser Ziberi, Avokat i Popullit.

Ziberi nënvizoi disa vërejtje edhe për nxënësit të cilët ndjekin mësimin online.

“Ka edhe vërejtje tjera në kuptim të asaj se si zhvillohet procesi edukativo arsimor për nxënësit të cilët nuk janë me prezencë fizike në procesin arsimorë por mësimin e ndjekin përmes mjeteve elektronike, shpeshherë arsimtarët të cilët janë të detyruar që paralel të zhvillojnë mësimin edhe me nxënësit me prani fizike, edhe me atë përmes internetit, pjesa e mësimit përmes pajisjeve elektronike ose ndërpritet ose nuk ka kualitet të mjaftueshëm të internetit dhe zërimit, ose fare nuk ka kyçje. Ka vërejtje edhe në  kuptim tjetër të mungesës së librave dhe pajisjeve tjera mësimore dhe kështu me radhë”, tha Ziberi.

Lidhur me parashtresat e lartpërmendura Avokati i Popullit ka njoftuar Ministrinë e Arsimit, ku ka rreshtuar disa rekomandime per ta.

Gjeni të plota rekomandimet nga Avokati i Popullit për MSH-në:

  1. Ministria e Arsimit urgjentisht duhet të përgatit nevojën  eventuale të modifikimit të zhvillimit të procesit edukativo arsimor. Kalimin nga mësimi me prezencë fizike të të gjithë nxënësve, mundësisht të bëhet i kombinuar. Por kuptohet që vendimin për këtë do ta jep Komisioni, respektivisht Qeveria, por ministria duhet të jetë e përgatitur në këtë drejtim për zhvillim të procesit edukativo arsimor të kombinuar. Që të shihet mundësia në klasat të cilat janë të mbi populluara me numër të nxënësve të zgjerohen hapësirat ku zhvillohet mësimi. Eventualisht të zvogëlohet kohëzgjatja e orëve mësimore në favor të pushime. Do të thotë atje ku zhvillohet mësimi, ora 40 minuta në shkollimin fillor dhe 45 në atë të mesëm, pra të ketë një zvogëlim të orarit, në favor të pushimeve dhe në këtë mënyrë të zbutet gjendja me prezencën, fizike.
  2. Kërkojmë urgjentisht që Njësi e Administrimit Lokal, Komunat dhe shkollat të sigurojnë ujë të mjaftueshëm dhe mjete higjienike sanitare të cilat shpeshherë detyrohen prindërit që tua sigurojnë fëmijëve, e kjo në bazë të vendimeve të Qeverisë dhe rekomandimeve të Komisionit për Sëmundje Infektive, është detyrim i shkollave.
  3. Po ashtu të ndërmerren masa për përmasimin e kushteve për ndjekjen e procesit mësimorë, përmes internetit respektivisht online, duke i furnizuar edhe shkollat por edhe familjet të cilat nuk janë në gjendje që ta kryejnë këtë obligim, të furnizohen nga shteti me mjete teknike për zhvillimin normal të këtij mësimi, e sidomos kjo vlen për klasat e katërta të shkollimit fillorë të cilat në bazë të  Ligjit për arsim fillorë nuk kanë më mjete arsimore, respektivisht libra në kuptimin fizikë, por kalojnë në libra digjital.

Mjetet ekzistuese që disponojnë fëmijët, respektivisht familjet e tyre, nuk kanë memorie dhe kapacitet për ti pranuar përmbajtjet arsimore që i dërgojnë arsimtarët, respektivisht shkollat dhe nxënësit janë të privuar nga mundësia e pajisjes me libra digjital.

Në këto raste ministria e arsimit duhet të siguroj libra dhe pajisje tjera mësimore në mënyrë që të tejkalohet problemi.

 

LEXO EDHE:

Back to top button