Cilësia e rrugëve në Evropë: Rrugët më të mira dhe më të këqija në Evropë, ja ku renditet Maqedonia e Veriut

Cilësia e rrugëve në Evropë: Rrugët më të mira dhe më të këqija në Evropë, ja ku renditet Maqedonia e Veriut

Rrugët më të këqija në Evropën Lindore sipas studimit të faqes analitike kroate Viborc” , janë në Moldavi, Bosnjë dhe Hercegovinë, me rrugët më të këqija të Evropës që shënojnë respektivisht 2.6 dhe 2.8.

Vetëm rezultate pak më të mira janë gjetur në Rumani dhe Ukrainë (3,0 secila), Bullgari dhe Maqedoninë e Veriut (3,4 secila), dhe Serbi me 3,5 pikë.

Pjesëmarrësve iu kërkua të vlerësonin situatën për fusha specifike në nivel vendi, dhe 12,987 drejtues biznesi nga 139 ekonomi në mbarë botën iu përgjigjën 78 pyetjeve të anketës. Një nga pyetjet që u bë ishte:

“Në vendin tuaj, cila është cilësia (gjerësia dhe gjendja) e infrastrukturës rrugore?”.

Njerëzve iu dha mundësia të jepnin një vlerësim diku nga 1 (jashtëzakonisht i varfër – ndër më të këqijtë në botë) në 7 (jashtëzakonisht i mirë – ndër më të mirët në botë).

LEXO EDHE:

Back to top button