E vërtetuar shkencërisht pse vajzat marrin nota më të mira se djemtë

Vajzat kanë më shumë gjasa të marrin nota më të mira në shkollë sesa djemtë me të njëjtat aftësi akademike, ka zbuluar një studim i ri.

Shkencëtarët italianë analizuan punën e dhjetëra mijëra studentëve dhe mësuesve dhe kuptuan se ishte një problem në sistem. Rezultatet e studimit, të publikuara në British Journal of Sociology of Education, tregojnë se mësuesit mund t’i shpërblejnë në mënyrë të pandërgjegjshme ata studentë me sjellje që i atribuohen tradicionalisht gjinisë femërore; si heshtja dhe rregulli.

Një mundësi tjetër është që vajzave t’u japin nota më të mira në matematikë për t’i inkurajuar sepse ato zakonisht perceptohen si më të këqija në atë lëndë, shkruan Sky News.

Ky paragjykim ndaj djemve mund të nënkuptojë ndryshimin midis kalimit ose dështimit të vitit dhe të ketë pasoja për pranimet në kolegj, zgjedhjet e punës dhe fitimet, paralajmërojnë ekspertët.

“Ekziston një korrelacion i fortë midis notave më të larta dhe rezultateve të dëshiruara arsimore, të tilla si hyrja në kolegje të mira,” thotë psikologia arsimore Ilaria Lievor.

Dallimi midis rezultateve të testit

Shkencëtarët nga Universiteti i Trentos filluan kërkimin për shkak të rezultateve të testit që treguan një mospërputhje midis pikëve në provimin e standardizuar kombëtar dhe atyre të caktuara nga mësuesit.

Në testet kombëtare, vajzat priren t’i kalojnë djemtë në shkencat humane, gjuhë dhe lexim, ndërsa djemtë më mirë në matematikë. Megjithatë, kur mësuesit i vlerësojnë ato individualisht, nxënëset femra performojnë më mirë në të gjitha lëndët.

Ekspertët krahasuan pikët e marra nga 38 957 nxënës të vitit të dytë të gjimnazit në testet kombëtare të standardizuara në italisht dhe matematikë me rezultatet që ata arritën në testet në klasë. Testet e standardizuara administrohen në nivel kombëtar dhe vlerësohen në mënyrë anonime.

Në përputhje me hulumtimet e mëparshme, vajzat ia kalonin djemtë në testet e standardizuara të gjuhës, ndërsa djemtë shkëlqyen në matematikë.

Por gjatë provimeve klasike të përgatitura nga mësuesit, vajzat dolën më mirë në të dyja lëndët. Analiza tregoi gjithashtu se nëse një student mashkull dhe një student kanë aftësi të barabarta në një lëndë, vajza zakonisht merr një notë më të lartë.

Cilët faktorë mund të ndikojnë në dallimet në vlerësime?

Për të hetuar se çfarë mund të qëndronte pas këtij ndryshimi në rezultate, studiuesit shikuan një sërë faktorësh, nga lloji i shkollës deri te madhësia e klasës.

Ata shikuan gjithashtu karakteristikat e mësuesve, të tilla si përvoja dhe gjinia e tyre.

I vetmi faktor që mund të kishte ndonjë ndikim u tregua në lëndët e matematikës. U konstatua se hendeku gjinor në nota është më i madh kur klasat janë më të mëdha dhe se vajzat kryesojnë në shkollat ​​teknike dhe akademike.

Asnjë nga faktorët e tjerë nuk pati një ndikim të rëndësishëm në uljen e hendekut gjinor në vlerësime, duke i shtyrë studiuesit të paralajmërojnë për një problem në sistem, pra paragjykim të mundshëm të mësuesve.

LEXO EDHE:

Back to top button