Eurostandard, qytetarët nuk mund të hapin llogari në banka të tjera


Qytetarët që kanë një llogari në Bankën Eurostandard nuk kanë mundur të hapnin një llogari të re në një bankë tjetër, sepse u kërkohej fillimisht çlajmërim. Banka Kombëtare siguron që problemi është tejkaluar dhe nga sot qytetarët do të jenë në gjendje të hapin një llogari pa asnjë problem, sepse të gjitha bankat e tjera janë të informuara që të mos kërkojnë një dokument të tillë, të cilin duhet ta kishin marrë nga Eurostandar-in tashmë të mbyllur. Pensionistët do të duhet të hapin një llogari në një bankë tjetër më së voni deri më datën 25.

Edhe marrësit e ndihmës sociale, asistenca fëmijërore apo ata që kanë të ardhura nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, më së voni deri më datën 25 duhet të hapin llogari në banka tjera. Më pas, vetë banka do ta informojë Ministrinë për ndryshimet e bëra.

MPPS

“Shfrytëzuesit e të hollave nga mbrojtja sociale apo fëmijërore dhe kujdestarët, detyrimisht duhet ta njoftojnë personin e punësuar në bankë se përmes llogarisë së transaksionit duan më tej t’u kryhet pagesa e kësaj të drejte. Shfrytëzuesit nuk kanë nevojë të shkojnë nëpër pikat e punës sociale që të marrin numër”.

Për ata që marrin një pagë ose lloj fondi tjetër përmes Eurostandard, duhet të ndryshojnë bankën e tyre sa më shpejt të jetë e mundur. Ata duhet ta informojnë punëdhënësin për ndryshimin e bërë në mënyrë që paga tjetër do t’u paguhet përmes bankës së re.

Andrea Çobanova

 

LEXO EDHE:

Back to top button