Hulumtimi global: Interneti është i mirë për mirëqenien tonë

Hulumtimi global: Interneti është i mirë për mirëqenien tonë

Studiuesit kanë debatuar gjatë nëse interneti po na bën më shumë mirë apo dëm. Një studim i më shumë se 2.4 milionë njerëzve në 168 vende zbuloi se njerëzit që kanë akses dhe përdorin në mënyrë aktive internetin kanë nivele më të larta të kënaqësisë nga jeta, mirëqenies dhe përvojave pozitive.

Studiuesit nga Universiteti i Tilburgut dhe Instituti i Internetit i Oksfordit i testuan këto gjetje duke përdorur simulime kompjuterike që morën parasysh shumë variabla, si niveli i të ardhurave dhe arsimi. Ata zbuluan se ekziston vërtet një marrëdhënie pozitive midis pranisë së internetit dhe mirëqenies. Përjashtim bëjnë vetëm femrat e reja nga 15 deri në 24 vjeç, tek të cilat përdorimi i internetit mund të shkaktojë pasoja të padëshiruara.

Ky studim global i mirëqenies psikologjike përfshiu më shumë se dy milionë njerëz midis moshës 15 dhe 99 vjeç, nga 168 vende, duke përfshirë Amerikën Latine, Azinë dhe Afrikën, zona ku sondazhet janë më pak të shpeshta dhe të dhënat mbi përdorimin e internetit dhe përfitimet psikologjike ishin mbledhur nga 2006 deri në 2021. Në hulumtim janë përdorur 33,792 modele të ndryshme statistikore dhe nëngrupe të dhënash, dhe në 84,9 për qind të rasteve lidhja ndërmjet përdorimit të internetit dhe mirëqenies së individëve ka qenë pozitive dhe statistikisht e rëndësishme.

Treguesit e mirëqenies

Studiuesit studiuan tetë tregues të mirëqenies: kënaqësinë nga jeta, përvojat e përditshme negative dhe pozitive, dy tregues të mirëqenies sociale, mirëqenien fizike, mirëqenien e komunitetit dhe qëllimin. Ata pranojnë se ishin të befasuar kur gjetën një korrelacion pozitiv midis mirëqenies dhe përdorimit të internetit në shumicën e mijëra modeleve të përdorura

LEXO EDHE:

Back to top button