Ligji i ri i BE-së për bateritë: Së shpejti të gjithë do të duhet të kenë një “pasaportë”

Nga 18 shkurti filloi të zbatohet Rregullorja e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të BE-së për bateritë.

I gjithë cikli i jetës së të gjitha baterive të vendosura në tregun e BE-së rregullohet në një instrument të vetëm ligjor – nga nxjerrja e lëndëve të para deri te projektimi, prodhimi, tregtimi, përdorimi dhe së fundi menaxhimi i mbetjeve.

Rregullorja zbatohet për të gjitha kategoritë e baterive, pavarësisht nga forma, masa, dizajni, përbërja e materialit, vetitë kimike, përdorimi ose qëllimi, dhe ka të bëjë me rregullat që lidhen me kufizimet e substancave në bateri, qëndrueshmërinë, efikasitetin, qëndrueshmërinë dhe sigurinë.

Rregullorja përcakton informacionin e detyrueshëm për bateritë për përdoruesit fundorë dhe subjektet ekonomike, duke marrë parasysh gjurmën e karbonit të prodhimit të baterive, furnizimin etik të lëndëve të para dhe sigurinë e furnizimit, për të lehtësuar ripërdorimin, konvertimin dhe riciklimin e baterive.

Parashikohet gjithashtu krijimi i një regjistri të prodhuesve për të monitoruar respektimin e kërkesave për menaxhimin e mbeturinave të baterive, si dhe kërkesat minimale për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesve, mbledhjen dhe përpunimin e baterive të mbeturinave.

Theksohet se Rregullorja përcakton edhe kërkesat për “prokurimin publik të gjelbër” të baterive apo produkteve në të cilat janë instaluar bateritë.

Për bateritë për automjetet elektrike, bateritë industriale të ringarkueshme me kapacitet më shumë se 2 kWh dhe bateritë për automjetet e lehta, rregullorja përcakton detyrimin për të hartuar një deklaratë të gjurmës së karbonit për çdo model baterie për makinë.

Përcaktohen gjithashtu detyrimet në lidhje me objektivat e grumbullimit për shtetet anëtare të BE-së, si dhe efikasitetin e riciklimit dhe përdorimin e materialit për subjektet ricikluese.

Duke filluar nga data 18 shkurt 2027, çdo bateri për automjetet e lehta, bateri industriale me kapacitet më shumë se 2 kWh dhe bateri për një automjet elektrik duhet të ketë një “pasaportë”, e cila do të përmbajë të gjithë informacionin për modelin e baterisë.

LEXO EDHE:

Back to top button