Maqedonia e ngulfatur nga deponitë ilegale

Maqedonia e ngulfatur nga deponitë ilegale

Gazetare: Evi Shkopi

Komunat në rajonin e Pellagonisë dhe rajonin jugperëndimore përballen me mungesë të një sistemi formal për menaxhim me mbeturinat e ndërtimit dhe rrënimi, deponitë ilegale të cilët në të dyja rajonet së bashku arrijnë në rreth 194, si dhe mjetet e grumbullimit në dispozicion të ndërmarrjeve janë më të vjetra se 25 vjet. Në këto rrethana nëntë komuna në këto rajone do të jenë të përfshira në projektin për menaxhim të qëndrueshëm me mbeturinat në nivel lokal të financuar nga institucionet suedeze.

“Nëse komunat dështojnë në përshtatjen e metodave efektive për shërbimet komunale mund të rrezikojnë kompetencat e tyre”, tha Ryan Knoks- drejtor menaxhues Salar International.

Barra më e madhe për zbatimin në praktikë të këtij projekti do të jetë e komunave, sepse prej aty nis krijimi i një shoqërie më të ndërgjegjshme për rrezikun ekologjik nga keqmenaxhimi me mbeturinat.

“Shërbimet për menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve komunale nuk janë thjesht një nevojë, janë gjithashtu edhe katalizator për rritje gjithëpërfshirëse, krijim të vendeve të punës dhe përmirësim të cilësisë së jetesës”, deklaroi Ami Larsson Jain – ambasadore e Suedisë në Shkup.

Ministrja Kaja Shukova tha se gjendja në menaxhimin me mbeturinat është përmirësuar vitet e fundit, por ende nuk është në nivelin e duhur.

“Për fat të keq implementimi në të gjitha sferat e Mjedisit Jetësorë ende nuk është në nivelin e dëshiruar”, u shpreh Kaja Shukova- ministre e Mjedisit Jetësorë.

Sipas Dushica Perishiqit, drejtore e BNJLV-së, deri tek një zbatim më i mirë i ligjeve nga ane qytetarëve arrihet përmes zbatimit më strikt të sanksioneve të parashikuara në dispozitat ligjore.

“Ajo që është një nga zgjidhjet e vetme, nëse do të më pyesni mua, është zbatimi më strikt i sanksioneve të parashikuara në dispozitat ligjore, sepse ajo është mënyra e vetme se si ky popull mund të mësohet të respektojë ligjet”, theksoi Dushica Perishiq- drejtore e BNJLV-së.

Sipas një studimi, rezulton se një nga mangësitë është se decentralizimi në Maqedoninë e Veriut ka qenë vetëm institucional dhe jo funksional, pasi pushteti qendror ka mbajtur një kontroll të konsiderueshëm mbi institucionet publike që janë transferuar në institucionet lokale. Të dhënat e shpalosura sot në Ditën Ndërkombëtare të Mjedisit Jetësorë, tregojnë se mjedisi jetësorë është në fund të listës së prioriteteve në nivel lokal. /Alsat.mk

LEXO EDHE:

Back to top button