Qeveria nuk do ta mbrojë Vodnon me një ligj të posaçëm

Nuk do të ketë Ligj të veçantë për Vodnon, siç kërkohet nga ambientalistët. Nga Qeveria për Alsat thanë se vërejtjet e organizatave joqeveritare do të konsiderohen seriozisht, por nuk do të bëhet asnjë zgjidhje ligjore. Ata zbulojnë se Ministria e Mjedisit ka filluar konsultimet me institucionet e tjera për të analizuar vërejtjet e ambientalistëve.

- Advertisment -

Qeveria: “Duke pasur parasysh faktin se tashmë ka legjislacion dhe institucione kompetente, për mbrojtjen e aspekteve të ndryshme, që janë ngritur si çështje në publik, MMPH beson se kjo mund të arrihet me zbatimin e vazhdueshëm të obligimeve ligjore dhe kompetencave, pa hartimin e një ligji të veçantë për Vodnon, i cili do të ishte jashtë strukturës ekzistuese institucionale dhe rregulloreve.”

 Institucionet do duhet të gjejnë mënyrë si t’i përfshijnë vërejtjet e OJQ-ve. Do të kërkohet zgjidhje, që të mund Vodno të marrë plane për menaxhim me përmbytjeve dhe erozion, kultivimin dhe mbrojtjen e pyjeve, urbanizimin si dhe planin hapësinor të malit.

Ministria e Mjedisit: “Ministria e ambientit dërgoi ftesë në Qytetin e Shkupit, Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, Qendrën për Menaxhim me kriza dhe Drejtorinë për Mbrojtje dhe shpëtim”

Rreth 40 shoqata që nga Qeveria kërkuan ta tërheq vendimin për shpalljen e një pjese të Vodnos si zonë e mbrojtur, mbeten të mendimit se për Vodnon duhet të miratohet ligj i veçantë.

 “Nuk mund të vazhdoni një procedurë të tillë si të shurdhër. Prandaj kërkojmë revokimin e mënyrës se si është duke u kryer tani dhe të fillojë procedurë që do të ofrojë mbrojtje të vërtetë për Vodnon”, tha Tatjana Stojanovska, “E dua Vodnon”.

Organizatat e shoqërisë civile kërkojnë ligj të veçantë për Vodnon në mënyrë që të mbrohet më mirë mali nga zgjerimi i ndërtimit, por edhe Shkupi nga përmbytjet e mundshme.

Igor Stefanovski

LEXO EDHE:

Back to top button