Shenjat e neglizhencës emocionale tek një fëmijë

Shenjat e neglizhencës emocionale tek një fëmijë

Neglizhenca emocionale përfshin të mos i kushtohet vëmendje nevojave emocionale dhe zhvillimore të fëmijës.

Mund të marrë forma të ndryshme dhe ndikimi i tyre negativ në zhvillimin e fëmijës është veçanërisht alarmues.

Siç shpjegojnë psikologët, neglizhenca emocionale në fëmijëri ndodh kur një prind nuk arrin të plotësojë nevojat e fëmijës.

Qoftë i qëllimshëm apo i paqëllimshëm, ky model neglizhence i lë fëmijët me pasiguri të thella që mund t’i prekin gjatë gjithë jetës së tyre.

Ata mund të luftojnë për të krijuar një ndjenjë të qëndrueshme të vetvetes në moshë madhore, por tejkalimi i neglizhencës emocionale të fëmijërisë është i mundur përmes terapisë.

Gjithashtu, psikologët theksojnë se disa shenja mund të tregojnë qartë se një fëmijë është viktimë e neglizhencës emocionale.

Këto shenja përfshijnë si më poshtë:

  • vetëbesim i ulët
  • vështirësi në rregullimin e emocioneve
  • neveri ndaj lidhjes ose pranimit të mbështetjes
  • ndjeshmëri e rritur
  • vonesa zhvillimore ose konjitive
  • ndjenja e turpit ose fajit për emocionet
  • çrregullime të sjelljes.

LEXO EDHE:

Back to top button