Shkencëtarët kanë eksploruar botën magjepsëse të milingonave: Ata kujdesen për të sëmurët dhe zbatojnë masa kolektive të higjienës

Ashtu si njerëzit, milingonat janë shoqërore. Anëtarët e kolonisë kujdesen për të sëmurët duke zbatuar masa kolektive të higjienës. Kjo paraqet një detyrë të vështirë për organizmat patogjenë. Ata duhet të anashkalojnë imunitetin e milingonës individuale, por edhe të shmangin masat shëndetësore dhe imunitetin kolektiv të kolonisë.

Një studim i ri i botuar në revistën Nature Ecology & Evolution zbulon se organizmat patogjenë po zhvillojnë një mënyrë dinake për t’iu shmangur sistemeve mbrojtëse të kolonisë së milingonave.

Hulumtimi u krye nga një ekip multidisiplinar shkencëtarësh nga Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë në Austri, Universiteti i Würzburgut në Gjermani, nën udhëheqjen e profesoreshës Dr. Sylvie Kremer nga Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë në Austri, ndërsa i pari autorë të punimit janë Ruđer Bođković dhe Barbara Milutinovic.

Rezultatet e arritura nga shkencëtarët në këtë hulumtim tregojnë se sjellja e nikoqirit në luftën kundër sëmundjes, pra një lloj ndërhyrje kolektive, ndikon fuqishëm në epidemiologjinë e patogjenit. Kështu që ne mund të mësojmë shumë nga milingonat.

Milingonat jetojnë dhe punojnë në koloni. Ata janë lojtarë të ekipit dhe nëse ka një problem në kodër, ata do të punojnë të gjithë së bashku sa më mirë që të munden për ta zgjidhur atë, pavarësisht nëse është kujdesi për sigurinë, ushqimin apo shëndetin e kolonisë. Ata kanë aftësinë të zbulojnë në mënyrë efektive patogjenët dhe të përgjigjen duke i hequr ato nga kolonia përpara se të shkaktojnë infeksion. Gjithashtu, milingonat e shëndetshme pastrojnë koloninë e milingonave të ngordhura, i largojnë dhe dezinfektojnë siç duhet dhe kështu parandalojnë përhapjen e infeksionit në koloni.

– Megjithatë, hulumtimi ynë tregon se mikroorganizmat patogjenë mund të përshtaten me masat higjienike të zbatuara nga milingonat në kolonitë e tyre dhe kështu të përhapen më mirë në popullatë – shpjegon Dr. Barbara Milutinović.

Ekipi punoi me milingonat që tregojnë kujdes dhe mbrojnë anëtarët e grupit nga sëmundjet. Shkencëtarët kanë vëzhguar sesi agjentët që shkaktojnë sëmundje, në këtë rast kërpudhat patogjene, përshtaten me këtë mbrojtje kolektive. Shkencëtarët zbuluan se kërpudhat që infektuan milingonat në grup, krahasuar me ato që infektuan milingonat e izoluara, ndryshuan strategjinë e tyre të infeksionit.

– Më saktësisht, ata e reduktuan shkallën e virulencës, që do të thotë se numri i milingonave që i infektuan me sukses u zvogëlua, por rriti shumë prodhimin për transmetim të mëtejshëm.

LEXO EDHE:

Back to top button