Dita Ndërkombëtare e Maleve

Dita Ndërkombëtare e Maleve

Duke mbuluar rreth 27 për qind të Tokës, malet luajnë rol vendimtar në lëvizjen e botës drejt rritjes së qëndrueshme ekonomike.

Dita Ndërkombëtare e Maleve u shpall nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së më 11 dhjetor 2003, pas shpalljes së Ditës Ndërkombëtare të Maleve nga ana e OKB-së më vitin 2002, e cila vuri në dukje nevojën e ndërgjegjësimit të vazhdueshëm mbi rëndësinë e maleve.

Malet jo vetëm që sigurojnë furnizimin dhe mirëqenien e 720 milionë njerëzve në male nëpër botë, por në mënyrë indirekte përfitojnë miliarda më shumë që jetojnë në zona urbane.

Praktikisht, malet sjellin ujë të pastër, energji dhe ushqim – burime që do të jenë gjithnjë e më të pakta në dekadat e ardhshme.

Sidoqoftë, malet gjithashtu kanë shkallë të lartë të varfërisë, dhe janë jashtëzakonisht të prekshme nga ndryshimet klimatike, shpyllëzimet, degradimet e tokës dhe fatkeqësitë natyrore.

Mbetet sfidë, identifikimi i mundësive të reja dhe të duhura që mund të sjellin përfitime të dyja, komuniteteve malore dhe atyre në ultësira, dhe që mund të çrrënjosnin varfërinë pa kontribuar në degradimin e ekosistemeve të brishta, malore.

Ndryshe, kjo ditë do të shënohet edhe në Kosovë përmes aktiviteteve të organizuara nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Instituti për Politika Zhvillimore – INDEP, të cilat synojnë ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e maleve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit për ruajtjen e cilësisë së jetës së njerëzve.

LEXO EDHE:

Back to top button