​Dita për Zero Diskriminim

​Dita për Zero Diskriminim

Sot shënohet Dita Ndërkombëtare për Zero Diskriminim, ku bëhet thirrje për t’i dhënë fund diskriminimit dhe për të kremtuar diversitetin, tolerancën dhe gjithëpërfshirjen.

Më 1 mars dhe gjatë gjithë muajit mars, ngjarjet, aktivitetet dhe mesazhet do t’i kujtojnë botës këtë mësim jetësor dhe thirrje për veprim: të mbrojmë shëndetin e të gjithëve, të mbrojmë të drejtat e të gjithëve.

Diskriminimi është trajtimi i personave në situatë analoge në mënyrë të ndryshme, ose trajnimi i njëjtë i personave në situata të ndryshme, pa justifikim objektiv dhe të arsyeshëm.

Qe nga fillimi i njerëzimit, diskriminimi, qoftë në një formë, qoftë në tjetrën ka paraqitur problem.

Diskriminim është bërë gjithkund ndaj njerëzve autoktonë dhe ndaj minoriteteve, diskriminimi ndodh ndaj fëmijëve, femrave të cilat trajtohen si qenie njerëzore më pak të vlefshme, njerëzve të infektuar me HIV/AIDS, kundër atyre që kanë të meta fizike dhe psikike, si dhe kundër atyre me orientime të tjera seksuale. Kjo shfaqet madje edhe në fjalorin tonë të përditshëm, përmes së cilit ndonjëherë, me qëllim ose pa qëllim e veçojmë veten nga të tjerët.

Diskriminimi shfaqet në aq shumë forma, sa që mund të supozojmë se secili në njëfarë forme dhe sasie ka qenë i prekur nga diskriminimi, andaj vetëdijesimi për këtë çështje është esencial për ta përballuar atë në mënyrë efektive.

LEXO EDHE:

Back to top button