“Gjykatësi porot”, Antikorrupsioni konstaton se nuk ka konflikt interesi

Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit ka konstatuar se në rastin e gjykatësit porot, që është anëtarë i Partisë së Pensionistëve, në koalicion me LSDM-në, nuk ka konflikt interesi. Ky shqyrtim i kësaj çështje nga Antikorrupsioni, vjen pas një kërkese të dorëzuar nga VMRO-DPMNE-ja. Partia opozitare dyshon në integritetin e gjykatësit porot të Gjykatës Penale, Mitko Sandrev, për shkakun e mësipërm, pasi gjykatësi porot në fjalë vendos në lëndë gjyqësore kundër ish funksionarëve dhe atyre aktual të VMRO-DPMNE-së. Partia në fjalë vlerëson se Sandrev tashmë është 60 vjeç dhe mandati i tij si gjyqtar porot duhet të përfundojë. Nga Antikorrupsion thonë se Ligji për Përzgjedhjen e Gjykatësve, në pjesën e kufizimeve, nuk u referohet edhe atyre porot. Sipas tyre ligjet kanë boshllëqe. Anëtarët e Antikorrupsionit apelojnë që partitë të mos e përfshijnë këtë institucion në lojërat politike.

- Advertisements -

YouTube video

“Neni 52 i Ligjit Gjykata që u referohet ndalesave dhe kufizimeve për gjykatësit gjatë kohës që janë në funksionin gjyqësor, nuk u referohet gjykatësve porot dhe i njëjti nuk mund të zbatohet gjatë detyrës së tyre zyrtare, sepse në pikën 6 të këtij neni, thuhet që gjykatësit nuk guxojnë të jenë anëtarë të partive politike. 04:23 Duke pasur parasysh raportin e dytë të GREKOS, 04:50 është dhënë rekomandim se është e nevojshme zhvillim i mekanizmave plotësues, rregulla dhe udhërrëfyes për gjykatësit në aspekt të pranimit të dhuratave, definimit të përfitimeve jo materiale dhe te tjera, si dhe monitorim i duhur i këtyre rregullave në kornizë të kodit etik të gjykatësve dhe gjykatësve porot”, tha Katica Nikollovska- antikorrupsion.

LEXO EDHE:

Back to top button