Shtrenjtohet çmimi i derivatit EL-1


Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE) solli vendim çmimi i shitjes me pakicë i ekstra vajit të lehtë për amvisëri (EL-1) të arrijë 51,5 denarë për një litër me çka është harmonizuar ndryshimi i publikuar i Dekretit me fuqi ligjore për zbatim të ligjit për akcizat gjatë gjendjes së jashtëzakonshme në Gazetën zyrtare numër 169 me të cilën akciza evajit për ngrohje barazohet me akcizën e vajit i cili përdoret si derivat i makinave (dizeli).

“KRRE dhe shërbimet e ujit nga vetë fillimi prej kur u hap debati për akcizat është me qëndrim të qartë se është e domosdoshme të barazohet akciza e vajit të lehtë për ngrohje, përkatësisht e a.q. nafta e kuqe, me dizelin që të mbrohet mjedisi jetësor. Analizat tona tregojnë se ky derivat përdoret në sasitë më të mëdha drastike nga nevoja reale, që, sërish, është tregues se për shkak të çmimit të ulët, derivati edhe pse është me qëllim të shfrytëzohet për ngrohje, keqpërdoret dhe përdoret për transport, me çka krijohet konkurencë jolojale ndërsa edhe më pak mjete shkojnë në buxhet”; deklaroi kryetari i KRRE-së Marko Bislimovski.

Në vitin 2019 në shitje janë evidentuar mbi 40.000 ton ekstra vaj i lehtë për derivate.

Sipas strukturës në konsum të derivateve të naftës në tregun vendor, në vitin 2019 derivatet dizel marrin pjesë me 68,5 për qind, benzinat pa leje janë me pjesëmarrje prej 11,02 për qind, mazuti është me 7,7 dhe gazi i lëngshëm i naftës me 7,8 për qind. Pastaj vijojnë ekstra vaji i lehtë (EL-1) me 4,73 për qind, biodeivatime 0,19 dhe derivati reaktiv me 0,06 për qind.

LEXO EDHE:

Back to top button