Miratohen protokollet shëndetësore për plazhet dhe pishinat


Qeveria në seancën e 76-të të sotme i miratoi protokollet që i ka propozuar Komisioni i sëmundjeve infektive, të cilat kanë të bëjnë me punën e pishinave dhe plazheve gjatë pandemisë Kovid-19.

Me protokollet në plazhe kufizohet numri në maksimum 15 vizitorëve në 100 metra katrorë, si dhe mbajtjen e detyrueshme të pajisjeve mbrojtëse në fytyrë, distancën fizike nga 1.5 deri në 2 metra dhe në plazh dhe në ujë, dezinfektim të rregullt dhe përkujtimin e vizitorëve në lidhje me masat dhe mënyra e sjelljes.

Nëpër pishina do të vlejnë protokollet e njëjta si edhe për plazhe, me të cilat kufizohet deri në një notues në shtatë metra katror sipërfaqe në pishinë, por edhe dezinfektim i detyrueshëm , dush dhe disbarierë hiperklorike, para hyrjes.

Sipas Protokollit për punën e plazheve gjatë pandemisë me KOVID-19, përveç respektimit të detyrueshëm të masave themelore parandaluese për mbajtjen e pajisjeve mbrojtëse personale, për distancë fizike prej 1.5 – 2 metra, larje të shpeshtë të duarve me sapun dhe ujë, etj. dhe pastrimi dhe dezinfektimi i rregullt i zonës së plazhit, është i detyrueshëm informim i saktë dhe i dukshëm i vizitorëve me materialin informues – edukativ për vizitorët në drejtim të respektimit të masave dhe sjelljet themelore parandaluese, si dhe informimin me zë për t’iu përmbajtur rekomandimeve.

“Rekomandimet përfshijnë rregulla për sjellje në plazhe që vlejnë për të gjithë të punësuarit dhe vizitorët për pajisje mbrojtëse personale të fytyrës që mbulon zonën e hundës dhe gojës, vende të arritshme dhe të dukshme për dezinfektimin e duarve, distancën fizike prej 1.5 – 2 metra, përfshirë dhe kur qëndrojnë në ujë, si dhe kufizoni numrin e vizitorëve në plazh sipas sipërfaqes, pra maksimumi 15 vizitorë për 100 metër katror, ​​qëndron në kumtesën e shërbimit qeveritar për informim.

Në plazhet, është e detyrueshme të siguroni distancë minimale prej katër metrash midis çadrave individuale, një distancë prej 1.5 – 2 metrash midis shezloneve të vendosura nën çadrat afër. Shezlonet detyrimisht të dezinfektohen para dhe pas shfrytëzimit të çdo vizitori, ndërsa çdo person detyrimisht të vendos peshqir në shezlon para përdorimit.

“Ndalohen sportet në grupe (si hendbolli në plazh), dhe është e obligueshme përcaktimi i personave të cilët do t’i kontrollojnë vizitorët dhe zbatimin e masave”, thuhet në kumtesë.

Protokolli për punën e plazheve gjatë pandemisë me Kovid 19 i rregullon edhe masat sanitaro-higjienike, rekomandimet e të punësuarve, ndërsa për shfrytëzimin e shërbimeve hotilerike rekomandohet respektim i Protokolleve për veprimtarinë hotilerike në kushte të pandemisë me Kovid-19.

Nëpër plazhe nuk rekomandohet shfrytëzimi i dhomave të zhveshjes në plazh.

Protokolli për funksionimin e pishinave gjatë pandemisë me KOVID-19, përveç respektimit të masave themelore parandaluese për mbrojtje personale, përcakton se është e detyrueshme të mbani distancë para pikave për shitjen e biletave (vendin e pritjes) prej 1.5-2 metra. Mes të punësuarit dhe vizitorit të sigurohet distancë prej 1,5-2 metra apo barrierë mbrojtëse, Të rekomandohet dhe praktikohet pagesa pa kontakt me kartela kreditore. Të sigurohet dhe rekomandohet blerje online e biletave.

“Para hyrjes në pishina, është e detyrueshme të vendosni barrierë dezinfektues (bazë) për dezinfektimin e të gjithë vizitorëve dhe të siguroni mjet dezinfektimi të duarve duke njoftuar vizitorët për dezinfektimin e detyrueshëm të duarve kur hyjnë dhe vendosen para hyrjes së të gjitha hapësirat në ndërtesë . Është i detyrueshëm informimi i rregullt i vizitorëve, dhe përdorimi i dhomave për zhveshje është i lejuar sipas parimit një vizitorë në një dhomë zhveshje për vendosjen e rendit dhe mosvonesë nga ana e personave të vendosur nga shërbimet e rojës. Shpesh të pastrohen dhe dezinfektohen dhomat e zhveshjes në çdo 2 orë (sipas nevojës edhe më shpesh”, thuhet në kumtesë.

Gjatë hyrjes në pishinë, është e obligueshme secili vizitorë të bëjë dush dhe të kalojë përmes barrierës dezinfektuese hiperklorike për larjen e këmbëve.

Të gjithë personat e punësuar dhe vizitorët, thuhet në kumtesë, deri në hyrjen në pishinë detyrimisht të mbajnë pajisje personale mbrojtëse në fytyrë që nënkupton çdo formë të mbrojtjes e cila e mbulon pjesën e hundës dhe gojës, si dhe të mbajnë distancë fizike prej 1,5-2 metra përfshirë edhe ujërat e pishinës.

“Numri i vizitorëve në objekt është i kufizuar sipas sipërfaqes të objektit, maksimumi 15 vizitorë për 100 m2 sipërfaqe neto (përfshirë zonën e pishinës) ose një notues në 7 m2 në pishinë, dhe është e detyrueshme të përcaktohen personat që do të kontrollojnë numrin e notuesve në pishinë (në përputhje me normën e lartpërmendur) dhe e cila do të kontrollojë zbatimin e masave”, thuhet në kumtesën e shërbimit qeveritar për media.

Protokolli përcakton masat dhe rekomandimet e tjera sanitare-higjienike për punonjësit që janë të detyruar të mbajnë shënime për çdo stërvitje, veprimtari të organizuar sportive-rekreative ose përdorim falas të pishinës nga qytetarët, me qëllim lehtësimin e monitorimit epidemiologjik në rast të infektimit me KOVID. -19. Për secilin vizitor të sigurohen të dhëna për kohën dhe datën e vizitës / trajnimit, emrin dhe mbiemrin, numrin e telefonit të kontaktit, emrin e trajnerit / grupit / instruktorit, etj.

Nëpër pishina nuk rekomandohet shfrytëzimi i shërbimeve hotilerike, ndërsa për ata në përbërje të kapaciteteve hotilerike rekomandohet respektim i rekomandimeve të lartëpërmendura, me theks shfrytëzimi i pishinës të lejohet vetëm për mysafirët e hotelit.

LEXO EDHE:

Back to top button